Tahribatlı Malzeme Muayene Yöntemleri icon

Tahribatlı Malzeme Muayene Yöntemleri

Reklamlari:Indir 56.77 Kb.
TitleTahribatlı Malzeme Muayene Yöntemleri
Date conversion09.05.2013
Size56.77 Kb.
TypeDocuments
Source
Bölüm

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Öğretim Yıl

2012 - 2013

Tarih

29 / 08 / 2012

Ders Kodu

MET 210

Ders Adı

Tahribatlı Malzeme Muayene Yöntemleri

Dönem/Yıl

Bahar / IV. Yarıyıl

AKTS Kredisi

4

Ders Dili

Türkçe

Durumu

Zorunlu

Ön şartlar

Yok

^ Dersin Adresi

http://web.firat.edu.tr/

Kredi

Teori

Uygulama

Laboratuar

Sunum

Proje/Alan Çalışması

3

2

2


Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Ali Kaya GÜR

^ Ders YardımcısıDers

İçeriği

Teknolojide çok önemli yere sahip olan metalik alaşımların birleştirme teknikleri ve bu tekniklere bağlı olarak karşılaşılan durumlar, dolgu metali seçim kriterleri ve servis şartlarında kaynaklı yapıların gösterdiği davranış ve performans hakkında bilgi verir.
^ Ders Planı

Hafta

Konular

1

Kaynak ve lehimin genel tanımı, tarihi gelişimi, benzerlikleri farklılıkları

2

Metalik malzemelerin kaynak işleminde kullanılan kaynak yöntemleri ve teknikleri,

3

Electric arc welding; welding with submerged electrodes

4

TİG, MİG/MAG Kaynakları

5

TİG, MİG/MAG Kaynakları

6

Kimyasal enerjiye dayanan kaynak yöntemleri

7

Kaynak sembolleri

8

ARASINAV / Kaynak öncesi, kaynak işlemi sırasında ve kaynak sonrasında yapılması gereken işlemler

9

Dolgu metalleri ve dolgu metallerinin tespitinde dikkat edilecek hususlar

10

Kaynak işlemi sırasında birleştirilecek parçalara uygulanan başlıca işlemler.

11

Döküm ve işlem alaşımlarının kaynağında kaynak işlemi sırasında benzerlikler farklılıklar ve dikkat edilecek hususlar

12

Aluminyum alaşımlarının kaynağı

13

Bakır alaşımlarının kaynağı

14

Nikel ve alaşımlarının kaynağı

15

^ MAZERET SINAVI
Ders Kitapları

/Kaynakları

 1. Dikicioğlu, A., 2002. İleri Kaynak Yöntemleri Ders Notları.

 2. Althouse, A. D., Turnquist, C. H., Bowditch, W. A., Bowditch, K. E., 1999. Modern Welding,,The Goodheart-Willcox Company, INC.

 3. Messler, Jr., W., 1999, Principles of Welding;,Robert John Wiley & Sons, Inc.

 4. Cary H. B., 1998. Modern Welding Technology, Printice Hall.

 5. Granjon, H. Bases Métallurgiques du soudage.

 6. Welding HANDBOOK Vol:1,2,3 and 4 AWS; 2001P

 7. Prof. Anık, S. Kaynak Tekniği El Kitabı “Yöntemler ve donanımlar”,Gedik Holding, 1991

 8. Hrıvnak, I., “Theory Of Weldability Of Metals And Alloys”, 1992

 9. Kou, S., “Welding Metallurgy”, 1987.

 10. Özden N., “Kaynağın Isıl İşlemi” 1985.

 11. Yükler, A. İ., “Kaynak Metali Kitabı” , Erdini Basımevi, İstanbul, (1979).

Yardımcı Kitaplar


^ Değerlendirme Ölçütleri

Adet

Adet

Yüzde (%)

Ara Sınavlar

1

40

^ Kısa Sınavlar

-

-

Ödevler

-

-

Projeler

-

-

^ Dönem Ödevi

-

-

Laboratuar

-

-

Diğer

-

-

Dönem Sonu Sınavı

1

60

^ Değerlendirme Ölçütleri Hakkındaİçerik Ağırlıkları Yüzdesi (%)

Mühendislik Bilimleri

% 70

Mühendislik Tasarımı

% 30
Ders Çıktıları (Kazanımlar)

 1. Birleştirme teknikleri ve bu teknik içerisinde kaynağın önemini kavrar

 2. Kaynağın tanımı, kaynak yöntemleri ve bu yöntemlerin birbirlerine göre avantaj ve dezavantajlarını kavrar ve uygulamada seçim yapabilme konusunda tasarlar

 3. Kaynak öncesi, kaynak sırasında ve kaynak sonrasında işlem gören parçalara yapılması gereken işlemleri kavrar.

 4. Kaynak bölgesinde oluşabilecek muhtemel yapıları yorumlar.

 5. Kaynak işleminde kullanılabilecek dolgu metallerinin uygun olup olmadığı konusunda, beklenen özelliklere göre tercih yapar.

 6. Kaynaklı malzemelerde görülebilecek hatalar hakkında yorum yapar.

 7. Kaynaklı konstrüksiyonlarda dizayn yapar

Dersin Hedefleri

Demir dışı metallere uygulanan kaynak yöntemleri, kaynak işlemi öncesi, kaynak uygulanması sırasında ve kaynak işlemi sonrasında uygulanacak işlemler, alaşım bileşimine bağlı olarak dolgu metali seçiminde etkili olan kriterler, demir dışı metallerden imal edilen kaynaklı konstrüksiyonların servis şartlarında gösterdiği davranış ve performans, farklı alaşımlara uygulanan kaynak işlemleri, yaygın kullanılan metalik alaşımlara uygulanan kaynak işlemleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek..

^ Dersin İşleniş Biçimi


Dersin program çıktıları ile olan ilişkisi

Program çıktıları

1

2

3

1

Matematik, fen ve kendi dalları ile ilgili ve mühendislik konularında yeterli bilgiye sahip olma ve edindiği bilgileri uygulama becerisi.
X
2

Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.X

3

Gerçekçi kısıtları ve koşulları göz önünde bulundurarak istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi.X

4

Kendi disiplininde ve çok disiplinli takımlarda çalışma becerisi.

X5

Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi.X

6

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.

X7

Türkçe ve İngilizce olarak sözlü ve yazılı ve teknik resim ile etkin iletişim kurma becerisi.

X8

Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.

X9

Bilim ve teknolojilerdeki gelişmeler dahil olmak üzere, bilgi kaynaklarını kullanabilme ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci.X

10

Girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalık ve çağın sorunları hakkında bilgili olmak.
X
11

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları ve bilgisayar yazılımları bilgi ve iletişim teknolojilerini seçme ve kullanma becerisi.X

12

Proje tabanlı çalışma kültürünü benimsemiş iş yeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip mezunlar yetiştirmek.

XDersin Katkısı: 1:Hiç 2:Kısmi 3:Tümüyle


Düzenleyen Kişi(ler): Yrd. Doç. Dr. Ali Kaya GÜR

Hazırlanma Tarihi: 29 / 08 / 2012

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

Tahribatlı Malzeme Muayene Yöntemleri iconMalzeme Muayene Yöntemleri-I

Tahribatlı Malzeme Muayene Yöntemleri iconMalzeme Muayene Yöntemleri-II

Tahribatlı Malzeme Muayene Yöntemleri iconPERİODONTOLOJİDE TEŞHİS VE MUAYENE YÖNTEMLERİ- 4090

Tahribatlı Malzeme Muayene Yöntemleri iconOftalmolojik Muayene Yöntemleri Prof. Dr. Ayşen TOPALKARA

Tahribatlı Malzeme Muayene Yöntemleri iconMALZEME MUAYENE RAPORU ve UYGUNLUK BELGESİ

Tahribatlı Malzeme Muayene Yöntemleri iconMALZEME MUAYENE RAPORU ve UYGUNLUK BELGESİ

Tahribatlı Malzeme Muayene Yöntemleri iconGöz Muayene Yöntemleri Dr. A. Barış Toprak Celal Bayar Üniversitesi Göz Hastalıkları AD

Tahribatlı Malzeme Muayene Yöntemleri iconMALZEME üRETİM YöNTEMLERİ I

Tahribatlı Malzeme Muayene Yöntemleri iconİmalat Yöntemleri ve Malzeme

Tahribatlı Malzeme Muayene Yöntemleri iconBelgeleme
1. /Metalurji ve Malzeme Muhe/DIFIZYON.doc
2. /Metalurji...

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©tredocs.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents