EK-10 DÜNYA ÖLÇÜSÜNDE BİR YENİLİK VEYA İLERLEME GETİREN ORİJİNAL ARAŞTIRMALARDA BULUNANLAR İÇİN SEVK TEHİRİ TEKLİF FORMU icon

EK-10 DÜNYA ÖLÇÜSÜNDE BİR YENİLİK VEYA İLERLEME GETİREN ORİJİNAL ARAŞTIRMALARDA BULUNANLAR İÇİN SEVK TEHİRİ TEKLİF FORMU

Reklamlari:Indir 40.42 Kb.
TitleEK-10 DÜNYA ÖLÇÜSÜNDE BİR YENİLİK VEYA İLERLEME GETİREN ORİJİNAL ARAŞTIRMALARDA BULUNANLAR İÇİN SEVK TEHİRİ TEKLİF FORMU
Date conversion22.01.2013
Size40.42 Kb.
TypeDocuments
Source

EK-10

DÜNYA ÖLÇÜSÜNDE BİR YENİLİK VEYA İLERLEME GETİREN ORİJİNAL ARAŞTIRMALARDA BULUNANLAR İÇİN SEVK TEHİRİ TEKLİF FORMU

(Doldurma Talimatı Arka Yüzdedir)

SEVK TEHİRİ TEKLİF MAKAMI (1)

EVRAK NU. (2) : TARİH (3)

KONU (4) :


MSB ASKERALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA / ANKARA (5)


İLGİ: Millî Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği.


Aşağıda bilgileri yazılı personelinin, ilgi Yönetmelik esaslarına göre, ……………………………… ……………………………….………………(6) arz/rica ederim.


İ M Z A (7)

E K İ (18) :

EK-A (Yapılan Çalışmalara Ait Bilgi ve Belgeler)

T.C. Kimlik Nu. (8)
Doğum Tarihi (12)
Adı (9)
İl (13)
Soyadı (10)
İlçe (14)
Baba Adı (11)
Köy/Mahalle (15)
Mezun

Adı
Olduğu (16)

Eğitim Seviyesi
Okulun

Mezuniyet Tarihi
Sevk Tehiriyle İlgili Kanun Maddesi

1111 sayılı Askerlik Kanunu 35 (F)

Teklif Türü (17)
Teklif Yapılan Makam

MSB Askeralma Dairesi Başkanlığı / ANKARA

Teklif

Nedeni (18)

“Yüksek öğrenim mezunlarından mesleklerine ait staj ve ihtisaslarını ikmal ettikten sonra, yurt içinde veya yurt dışında, çalıştıkları bilim dallarına dünya ölçüsünde bir yenilik veya ilerleme getiren orijinal araştırmalarda bulundukları, çalıştıkları ilim müesseselerince tevsik ve talep edilenlerin askere celp ve sevkleri, Millî Savunma Bakanlığınca 36 yaşını dolduruncaya kadar geri bırakılabilir.” hükmü çerçevesinde çalışma yaptığından.

Uzatma Nedeni (19)
İptal Nedeni (20)
Görev

Adı
Yaptığı (21)

Bulunduğu İlçe/İl
Müessesenin

Bağlı Olduğu Bakanlık/Rektörlük
Araştırma Yaptığı Kurum adı (22)
Araştırma Yaptığı Kurumun Bulunduğu İlçe/İl (23)
Projedeki Görevine Başladığı Tarih (24)
Sevk Tehirinin Yapılacağı Tarih (25)
Varsa Önceki MSB Yazısının Tarih/Sayısı (26)
İkamet Adresi ve Tel Nu. (27)
Sabit (Aile) Adresi ve Tel Nu. (28)

Açıklama (29)


^ FORMU DOLDURAN

İMZA VE MÜHÜR (30)

DÜNYA ÖLÇÜSÜNDE BİR YENİLİK VEYA İLERLEME GETİREN ORİJİNAL ARAŞTIRMALARDA BULUNANLAR İÇİN SEVK TEHİRİ TEKLİF FORMU (EK-10) DOLDURMA TALİMATI


Genel Hususlar:

(1) Form iki (2) nüsha düzenlenir. Bir nüshası teklif makamında kalır, diğer nüsha işlem makamına gönderilir.

(2) Formun üst kısmı yazı şeklindedir. Form işlem makamına gönderilirken, ayrıca üst yazı düzenlenmez.


Bölümlerin Doldurulması:

(
T.C.

^ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

15100-BURDUR
1) Sevk tehiri teklifini yapan makam adresi yazılır.

(2) Evrakın numarası yazılır.

(3) Evrakın tarihi yazılır.

(4) Evrakın konusu olarak, sevk tehiri teklif edilen personelin nüfus bilgilerine göre tam olarak adı ve soyadı yazılır. Örnek: “Mehmet Murat PARIM”

(5) Sevk tehiri teklifinin gönderileceği makam olan MSB ASKERALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA / ANKARA yazılır.

(6) Üst yazıda boş bırakılan bu haneye; “askerlik hizmetine sevkinin tehir edilmesini”, “mevcut sevk tehirinin uzatılmasını” veya “mevcut sevk tehirinin iptal edilmesini” ibarelerinden uygun olanı yazılır. Yazılan ibare, 17 nci haneyle uyumlu olur.

(7) Yönetmeliğin 20 nci maddesindeki, teklif formunu imzalamaya yetkili makam tarafından imzalanır.

(8) Sevk tehiri teklifine konu yükümlünün, nüfus cüzdanına göre 11 haneli T.C kimlik numarası yazılır.

(9) Nüfus cüzdanına göre, tam olarak yükümlünün ismi yazılır. İki ismi olanlarda kısaltma kullanılmaz. Örnek: “Şenol” veya “Mustafa Yalçın”

(10) Nüfus cüzdanına göre, yükümlünün soyadı yazılır. Kısaltma kullanılmaz. Örnek: “KULOĞLU”

(11) Nüfus cüzdanına göre, tam olarak yükümlünün babasının ismi yazılır. İki ismi olanlarda kısaltma kullanılmaz. Örnek: “Özcan” veya “Fatih Emre”

(12) Nüfus cüzdanına göre, doğum tarihi yazılır. Örnek: “19.11.1978”

(13) Nüfus cüzdanına göre, yükümlünün kayıtlı olduğu ilin adı yazılır. Örnek: “Kastamonu”

(14) Nüfus cüzdanına göre, yükümlünün kayıtlı olduğu ilçenin ismi yazılır. Örnek: “Tosya”

(15) Nüfus cüzdanına göre, yükümlünün kayıtlı olduğu köy veya mahalle ismi yazılır. Örnek: “Çevlik Köyü” veya “Kargı Mah.”

(16) Bu bölüme, sevk tehiri teklifinde bulunulan yükümlünün son mezun olduğu okulun adı, eğitim seviyesi ve mezuniyet tarihi yazılır. Yurt dışında mezun olanların, YÖK tarafından tanınmışsa denklik onay tarihi de yazılır. Örnek: Okul Adı: “Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi”; Eğitim Seviyesi: “Lisans”, “Yüksek Lisans”, “Doktora”, “İhtisas” vs.; Mezuniyet Tarihi (Yurt İçi): “22.06.2008”, (Yurt Dışı) “27.05.2009 (Denklik Onayı: 19.08.2009)”

(17) Yükümlü hakkında yapılması istenen işlemlerle ilgili olarak; “Sevk Tehiri”, “Sevk Tehiri Uzatma” veya “Sevk Tehiri İptal” ibarelerinden uygun olanı yazılır.

(18) Bu hanede, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 inci Maddesinin (F) fıkrası (Yönetmeliğin 20’inci maddesi) bulunmaktadır. Hakkında sevk tehiri teklifi yapılan yükümlünün söz konusu Kanun kapsamındaki çalışmalarına ait bilgi ve belgeler, bu Teklif Formuna eklenir.

(19) Daha önce, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 inci Maddesinin (F) fıkrası gereği sevk tehiri sevk tehiri yapılan yükümlü hakkında sevk tehiri uzatma teklifinde bulunuluyorsa, uzatma nedeni yazılır. İlk sevk tehiri veya sevk tehiri iptali için teklifte bulunulduğunda bu haneye “tire (-)” işareti konulur. Örnek: “Çalışmalarını tamamlayabilmesi için 3 (üç) aylık bir süreye ihtiyaç vardır.)

(20) Daha önce, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 inci Maddesinin (F) fıkrası gereği sevk tehiri yapılan yükümlü hakkında sevk tehiri iptal teklifinde bulunuluyorsa, iptal nedeni yazılır. İlk sevk tehiri veya sevk tehiri uzatma teklifinde bulunulduğunda bu haneye “tire (-)” işareti konulur. Örnek: “Çalışmalarını 12.05.2008 tarihinde tamamlamıştır.”

(21) Bu bölüme; sevk tehiri teklifinde bulunulan yükümlünün görev yaptığı kurumun adı, kurumun bulunduğu ilçe/il ve kurumun bağlı bulunduğu bakanlık/rektörlük adı yazılır. Örnek: Kurumun Adı: “Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü”; İlçe/İl: “BİNGÖL”; Bakanlık/Rektörlük: “Sağlık Bakanlığı”

(22) Bu hane, yükümlünün araştırma yaptığı kurum ile görev yaptığı kurum farklı olduğunda doldurulur. Aynı ise “tire (-)” işareti konulur.

(23) Sevk tehiri teklifi yapılacak yükümlünün araştırma yaptığı kurumun bulunduğu ilçe/il adı yazılır. 22 numaralı hane boş bırakılmış ise, bu haneye “tire (-)” işareti konulur.

(24) Yükümlünün çalışmalarına veya projesine başlama tarihi yazılır. Örnek: “18.12.2008”

(25) Yönetmeliğe uygun olarak, hangi tarihe kadar sevk tehiri istenildiği yazılır. Örnek: “20.04.2011”

(26) Yükümlü hakkında Millî Savunma Bakanlığınca teklif makamına daha önce herhangi bir yazı gönderilmiş ise tarih ve sayısı yazılır. Örnek: “MSB 23.12.2008 / MİY: 1130-334-08/ASAL D.Yd. Sb.Ş.Ert.Ks.”

(27) Sevk tehiri teklif edilen yükümlünün ikamet adresi ve gerektiğinde ulaşılabilecek telefon numarası yazılır.

(28) Yükümlünün ailesinin sabit ikamet adresi ve telefon numarası yazılır.

(29) Bu haneye, yükümlüyle ilgili belirtilmesi gereken varsa ilave bilgiler yazılır.

(30) Bu teklif formunu dolduran personelin kimliği yazılarak bu personel tarafından imzalanır ve mühürlenir.


--Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

EK-10 DÜNYA ÖLÇÜSÜNDE BİR YENİLİK VEYA İLERLEME GETİREN ORİJİNAL ARAŞTIRMALARDA BULUNANLAR İÇİN SEVK TEHİRİ TEKLİF FORMU iconDÜNYA ÖLÇÜSÜNDE BİR YENİLİK VEYA İLERLEME GETİREN ORİJİNAL ARAŞTIRMALARDA BULUNANLAR İÇİN SEVK TEHİRİ TEKLİF FORMU

EK-10 DÜNYA ÖLÇÜSÜNDE BİR YENİLİK VEYA İLERLEME GETİREN ORİJİNAL ARAŞTIRMALARDA BULUNANLAR İÇİN SEVK TEHİRİ TEKLİF FORMU iconEK-6 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM YAPANLAR İÇİN SEVK TEHİRİ TEKLİF FORMU

EK-10 DÜNYA ÖLÇÜSÜNDE BİR YENİLİK VEYA İLERLEME GETİREN ORİJİNAL ARAŞTIRMALARDA BULUNANLAR İÇİN SEVK TEHİRİ TEKLİF FORMU iconHİZMETİNE İHTİYAÇ DUYULAN KAMU PERSONELİ SEVK TEHİRİ TEKLİF FORMU

EK-10 DÜNYA ÖLÇÜSÜNDE BİR YENİLİK VEYA İLERLEME GETİREN ORİJİNAL ARAŞTIRMALARDA BULUNANLAR İÇİN SEVK TEHİRİ TEKLİF FORMU iconHİZMETİNE İHTİYAÇ DUYULAN KAMU PERSONELİ SEVK TEHİRİ TEKLİF FORMU

EK-10 DÜNYA ÖLÇÜSÜNDE BİR YENİLİK VEYA İLERLEME GETİREN ORİJİNAL ARAŞTIRMALARDA BULUNANLAR İÇİN SEVK TEHİRİ TEKLİF FORMU iconEK-2 HİZMETİNE İHTİYAÇ DUYULAN KAMU PERSONELİ SEVK TEHİRİ TEKLİF FORMU

EK-10 DÜNYA ÖLÇÜSÜNDE BİR YENİLİK VEYA İLERLEME GETİREN ORİJİNAL ARAŞTIRMALARDA BULUNANLAR İÇİN SEVK TEHİRİ TEKLİF FORMU iconHİZMETİNE İHTİYAÇ DUYULAN KAMU PERSONELİ SEVK TEHİRİ TEKLİF FORMU

EK-10 DÜNYA ÖLÇÜSÜNDE BİR YENİLİK VEYA İLERLEME GETİREN ORİJİNAL ARAŞTIRMALARDA BULUNANLAR İÇİN SEVK TEHİRİ TEKLİF FORMU iconDERSİN ( KATALOG ) İÇERİĞİ: Öğrenciler tekstil mühendisliği alanında bir konuya açıklık getiren, bir problemi çözen veya bir uygulamayı ele alan bir proje hazırlamaktadırlar

EK-10 DÜNYA ÖLÇÜSÜNDE BİR YENİLİK VEYA İLERLEME GETİREN ORİJİNAL ARAŞTIRMALARDA BULUNANLAR İÇİN SEVK TEHİRİ TEKLİF FORMU iconDERSİN ( KATALOG ) İÇERİĞİ: Öğrenciler tekstil mühendisliği alanında bir konuya açıklık getiren, bir problemi çözen veya bir uygulamayı ele alan bir proje hazırlamaktadırlar

EK-10 DÜNYA ÖLÇÜSÜNDE BİR YENİLİK VEYA İLERLEME GETİREN ORİJİNAL ARAŞTIRMALARDA BULUNANLAR İÇİN SEVK TEHİRİ TEKLİF FORMU iconDERSİN ( KATALOG ) İÇERİĞİ: Öğrenciler tekstil mühendisliği alanında bir konuya açıklık getiren, bir problemi çözen veya bir uygulamayı ele alan bir proje hazırlamaktadırlar

EK-10 DÜNYA ÖLÇÜSÜNDE BİR YENİLİK VEYA İLERLEME GETİREN ORİJİNAL ARAŞTIRMALARDA BULUNANLAR İÇİN SEVK TEHİRİ TEKLİF FORMU iconBelgeleme
1. /ASKERLШK SEVK TEHШR FORMLARI/ASKERLШK SEVK TEHШRШ TEKLШF FORMU (DЪNYA ЩLАЪSЪNDE BШR YENШLШK...

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©tredocs.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents