MİDE PATOLOJİSİ Z çizgisinden başlar, duedonum ile son bulur icon

MİDE PATOLOJİSİ Z çizgisinden başlar, duedonum ile son bulur

Reklamlari:Indir 445 b.
TitleMİDE PATOLOJİSİ Z çizgisinden başlar, duedonum ile son bulur
Date conversion03.03.2013
Size445 b.
TypeDocuments
Source


MİDE PATOLOJİSİ

 • Z çizgisinden başlar, duedonum ile son bulur.

 • Anatomik olarak; 1) Kardiya

 • 2) Fundus

 • 3)Korpus

 • 4) Antrapilorik bölge

 • Korpus çoğunluğunu kapsar.
Histolojik olarak;

 • Histolojik olarak;

 • 1)Yüzey epiteli

 • 2)Kardiyak ve antral glandlar

 • 3) Oksintik glandlar; Çukurcuk kısmı dardır, glandüler kompartmanı çoktur.Mukus boyun hücresi(MBH), parietal hücreler(PH),esas ve endokrin hücreler (EH)içerir.

 • Mukus boyun hücresi(MBH), parietal hücreler(PH),esas ve endokrin hücreler (EH)içerir.

 • MBH’leri Mukozal proliferasyon ve rejenerasyondan sorumludur.

 • PH’ler asit üretir. EH’ler pepsinojen ve lipaz üretir.

 • Endokrin hücre (D. D1, P, G, X, EC, ECL)dağılımı antrum ve oksintik mukozada farklı. Antrumda %50 G, %30 enterokromafin . Fundusta EC (histamin üreten)

Kongenital Anomalileri

 • Kongenital Anomalileri

 • 1) Heterotopik pankreas

 • 2)Gastrik heterotopi

 • 3)Pilor stenozu. 300-900/1 görülür. Aileseldir. Regürjitasyon, kusma. Muskuler hipertrofisi sonucu görülür. Kazanılmış da o. b.

 • Peptik ülser, gastritlerin uzun sürmesi, karsinom, lenfoma sonucu da ob.Midenin inflamatuar hastalıkları

 • Midenin inflamatuar hastalıkları

 • GASTRİTLER

 • Gastrik mukozanın inflamasyonudur.

 • Akut, Kronik o.b.

 • Akut Gastrit,geçici mukozal inflamasyon.

 • Ağır olgularda epitel dökülür, erozyon, hemoraji olur. Akut erozif gastrit adını alır. Masif hematemezin en sık sebeplerinden biridir.Akut Gastrit Nedenleri;

 • Akut Gastrit Nedenleri;

 • NSAİ ilaçlar,

 • yoğun alkol,

 • kemoterapi,

 • üremi,

 • sistemik enf,

 • ağır stres,

 • asit alkali ile intihar,

 • distal gastrektomiMidenin Koruyucu Mekanizmaları

 • 1) Mukus salgısı;

  • Prostoglandinler ile arttırılır.
  • H iyon diffüzyonu engellenir.
  • Fosfolipitler yağ asitleri ile birleşir koruyucu tabaka oluşturur.Mukus yoğunluğunu da artırırlar.
  • NSAİ ila inhibe edilir.


2) Prostoglandinler

 • 2) Prostoglandinler

  • Mukus ve bikarbonat sekresyonunu arttırır.
  • Mukozal kan akımını arttırırlar.
  • NSAİ ile PG’ler inhibe edilir.


3) Mukozal Kan Akımı

 • 3) Mukozal Kan Akımı

 • Epitelyal hücre bütünlüğünün sağlanması

 • Mukus üretimi ve bikarbonat sekresyonu için gerekli enerji ve ürünlerin sağlanmasında

 • Hasarlı mukozadan diffuze olan asit kan akımı ile yok edilir.

 • Mikrosirkülasyonun bozulması ile mukoza hasarı olur.Gastrite neden olan olaylar sonucu;

 • Gastrite neden olan olaylar sonucu;

 • 1) asit sekresyonu artar

 • 2)Bikarbonat tamponadda azalma

 • 3)Kan akımı azalır

 • 4)Mukus tabakasının bozulması

 • 5) Epitele direk hasar olur.Kronik Gastrit Tipleri

 • 1) Nonatrofik

 • 2) Atrofik

   • Otoimmun
   • Multifokal atrofik gastrit
 • 3) Özel formlar;

   • Kimyasal
   • Radyasyon
   • Lenfositik
   • Granulomatöz
   • Eozinofilik
   • Diğer


Kronik Gastrit Etiyolojisi

 • Helikobakter pilori

 • Otoimmunite

 • Çevresel faktörler

 • Kimyasal iritasyon

 • İlaç

 • Granulomatöz hastalıklar

 • Gıda allerjileri1)Helikobakter Pilori;

 • 1)Helikobakter Pilori;

 • Kronik gastritlerde en sık etken.

 • Sporsuz, gram negatif çubuklardır.

 • Oral yolla alınır.

 • Midenin mukus tabakasını deler,epitel hücreler üzerine oturur.

 • Yapısında bulunan maddeler ile mideye zarar verir.Yapısında bulunan maddeler;

 • Yapısında bulunan maddeler;

 • 1) Adezinler

 • 2)Üreaz

 • 3) Lipaz fosfolipaz

 • 4)Toksinleri;CagA ve Vac AAdezinler;Epitel hücresine yapışmayı sağlar.

 • Adezinler;Epitel hücresine yapışmayı sağlar.

 • Üreaz;

 • Üreden amonyak üretir.

 • Alkalen ortama neden olur. Hp üremesi pH 5.5’da optimumudur.

 • Optimal pH antrumda olur.

 • HP kolonizasyonu en yoğun antrumda olur.

 • Alkali ortam hem gastrin seviyesini arttırır hem de mukusta permeabiliteyi arttırarak bakterilerin penetrasyonunu kolaylaştırır.

 • Fosfolipaz; Mukus içindeki fosfolipidleri yıkarak bariyeri hasarlandırır.

 • Cag A; Doku inflamasyonu ve sitokin salınımından sorumlu.Epitel hücresine oturan H.Pylori PMNL ve makrofajları aktive eder.Sonuçta İnterlökinler,TNF alfa,Interferon açığa çıkar.

 • Epitel hücresine oturan H.Pylori PMNL ve makrofajları aktive eder.Sonuçta İnterlökinler,TNF alfa,Interferon açığa çıkar.

 • Fagositler ise reaktif oksijen metabolitleri ve proteolitik enzim salgılamaya başlar.

 • G hücrelerini stimule eder,asit salgısını arttırır.

 • B lenfositlerden Ig E salgısına neden olur,mast hücre uyarımı,histamin ortaya çıkışı ile daha fazla asit olur.

 • T lenfositleri aktive eder kronik inflamasyonun devamına ve şiddetlenmesine neden olur.Sonuçta;H Pylori Konakta güçlü humoral ve hücresel yanıt uyandırır.Bu yanıtın bakterinin yüzeyinde bulunan antijenik içerik ile ilgili olduğu düşünülüyor..

 • Sonuçta;H Pylori Konakta güçlü humoral ve hücresel yanıt uyandırır.Bu yanıtın bakterinin yüzeyinde bulunan antijenik içerik ile ilgili olduğu düşünülüyor..Histolojik Özellikler

 • 1) Nötrofil infiltrasyomu

 • 2)Mononükleer hücre infiltrasyonu

 • 3) Lenfoid folikül

 • 4) Atrofi

 • 5) İntestinal metaplazi

 • 6)Epitelyal dejenerasyon

 • 7)Foveolar hiperplazi

 • 8) Lamina propriada ödem ve hiperemi

 • 9) eozinofil infiltrasyonu

2)İmmunolojik( Otoimmun);

 • 2)İmmunolojik( Otoimmun);

 • %10’undan sorumlu.

 • Parietal hücre ve intrinsik faktöre karşı antikor olur.

 • Korpusa sınırlı atrofik gastrit şeklindedir.

 • Hafif inflamasyon olabilir.

 • Gland destrüksüyonu ve mukozal incelme(atrofi)

 • Asit üretimi kaybı.

 • .HP’de hasar antrum ağırlıklı ama korpus ve fundusta da lezyon olurken ;

 • HP’de hasar antrum ağırlıklı ama korpus ve fundusta da lezyon olurken ;

 • İmmunolojik olanlarda antrumda hasar olmaz.

 • Kronik gastritin Peptik ülser ve Ca ile ilişkisi olduğu düşünülüyor.H.pylori’nin neden olduğu hastalıklar

 • Kronik gastrit

 • Non-ülser dispepsi

 • Peptik ülser

 • Atrofik gastrit

 • İntestinal metaplazi

 • Mide adenomları

 • Midenin hiperplastik polipleri

 • Midenin distal adenokarsinomları (kardia CA’ları için koruyucu olduğu iddia ediliyor)

 • MALT-Lenfoma

 • Kolon adenomları

 • Pankreas adenokarsinomları (?)^ PEPTİK ÜLSER

 • PEPTİK ÜLSER

 • Sindirim sistemi boyunca mukoza, muskularis mukoza, submukoza ve daha derin tabakaları içeren doku kaybıdır.

 • Kronik çoğu kez soliter ve asit pepsin salgısına maruz kalma sonucu olur.

 • .

Patogenez;

 • Patogenez;

 • Mukozal defans mekanizması ile zedeleyici güçler arasında dengesizlik sonucu olur.

 • Mukozal kan akımı azaldığında, mide boşalması geciktiğinde, epitelyal tamir bozulduğunda o.çNedenleri; HP, NSAİ ilaç, Sigara, Steroid, Stres, Z. Ellison , Alkolik siroz, COAH, hiperparatiroidi.

 • Nedenleri; HP, NSAİ ilaç, Sigara, Steroid, Stres, Z. Ellison , Alkolik siroz, COAH, hiperparatiroidi.

 • Kan akımı ve mukus bariyer bozulması ve PG’ler mukozal direnci bozar. Hiperasidite de güçlü ülserojeniktir.EN SIK;

 • EN SIK;

 • Duedonum 1. Kısım

 • Mide, genelde antrum

 • GÖF junction

 • ZE’lu larda mide, duedonumve jejenumda

 • Ektopik gastrik mukoza (Meckel div ).Epidemiyoloji; 4milyon insanda her yıl. 100bin yatıyor, 3000 komplikasyondan ölüyor.

 • Epidemiyoloji; 4milyon insanda her yıl. 100bin yatıyor, 3000 komplikasyondan ölüyor.

 • Remisyon relapslarla o.ç E/K=3/1MORFOLOJİ

 • MORFOLOJİ

 • Gastrik ülserler küçük kurvaturda yerleşir. Korpus ile antral mukozanın birleştiği yerde. Çoğunda tek ülser. % 50’den fazlası 2 cm dir.

 • Ülser iyileştikten sonra çevrede gastrit kalır. Erozif gastrit ve stres ülserinden ayırıcı tanısında önemlidir. Malign transformasyon? • MAK; Tek , Keskin sınırlı, Mukozal kenar düzenli,hafif kalkık,Çevre mukozal kıvrımlar dik uzanır. Zemin temiz

 • MİK; 1) Yüzeyel ince nekrotik fibrinoid tabaka

 • 2) Altında nonspesifik iltihabi inf.

 • 3) Granulasyon dokusu

 • 4) Fibröz veya kollojenöz skar

^ AKUT GASTRİK ÜLSERASYON

 • AKUT GASTRİK ÜLSERASYON

 • Fokal akut gelişen gastrik mukozal defekttir. Midededir, Multipldir. Sığ lezyondan tüm mukozayı içeren lezyona dek değişir. Sığ lezyon erozif gastrit uzantısıdır.

 • Nedenleri;

 • Şok, yanık, sepsis, travmadır. Yanık ve travma ile ilgili ise CURLİNG, intrakraniyel zedelenme ile ilgili ise CUSHİNG ülseri denir.Morfoloji;

 • Morfoloji;

 • 1 cm’den küçüktür, Herhangi bir yerde olabilir.Tek, multipl o.b. Bitişik mukoza sağlamdır.Hipertrofik Gastritler;

 • Hipertrofik Gastritler;

 • 1. Zollinger Ellison Sendromu

 • 2. Hipertrofik hipersekreruar gastropati

 • 3. Menetrier HastalığıZE’da korpus glandlarının hacminde artış olur. Gastrinin aşırı sekresyonu sonucudur.

 • ZE’da korpus glandlarının hacminde artış olur. Gastrinin aşırı sekresyonu sonucudur.

 • Pankreatik veya duedonal neoplazm ob.

 • Gastrin salgısı parietal hücrelerde artışa no.

 • Gros olarak mukozal kıvrımlar artar.

 • Histolojik; Gland kalınlığı 2 katına çıkar.Hiperplastik parietal hücreler vardır.Menetrier hastalığı

 • Tam anlaşılamamış bir patoloji.Sendrom?

 • 4 kriter olmalı

 • 1.Korpus ve antrumu etkileyen dev mukozal kıvrımlar

 • 2.düşük asit üretimi

 • 3.mukozal protein kaybı

 • 4.Korpusta foveolar hiperplazi ve glandüler atrofi

 • Erişkinde ilerleyici hastalık bu nedenle tedavisi gastrektomi.^ MİDENİN POLİPLERİ

 • MİDENİN POLİPLERİ

 • 1)Hiperplastik polip

 • 2)Neoplastik polipleri(Adenom)

 • 3)İnflamatuar fibroid polip

 • MALİGN LEZYONLARI

 • 1)Epitelyal Tümörler( Adenokarsinom)

 • 2) Endokrin Tümörler

 • 3)Lenfoma

 • 4)Mezenşimal tümörlerADENOKARSİNOM

 • ADENOKARSİNOM

 • Patogenez;

 • 1)Çevresel faktörler

 • (Diyet, Sosyoek durum,sigara)

 • 2)Kişisel faktörler

 • (HP, Gastrit,Gastrektomi, Barret )

 • 3)Genetik

 • (A kan grubu, aile hikayesi)1)Diyet;

 • 1)Diyet;

 • Gıdaları saklamada yetersizlikbakteri oluşumunda artış ve nitrozamin bileşiklerinin oluşmasına neden olur.

 • Taze meyve sebze tüketiminde azlık

 • Salamura,turşu, depolanmış gıdaların fazla tüketimiC vitamini

 • C vitamini

 • Antioksidan olup serbest oksijen radikallerinin oluşumunu azaltır.C vitamini azlığında Ca riski artar.

 • Nitrat;

 • N Nitrozamin bileşikleri karsinogenezde önemlidir.

 • Asid ortamda nitrat üreten bakteriler kolonize olamazlar.Asit sekresyonunu azaltan durumlarda nitrozoaminler artar.Aspirin ve NSAİ

 • Aspirin ve NSAİ

 • Mide kanser riskini azaltır.

 • COX 2 tümör büyümesini arttırır.Mide kanserlerinde COX2 over expresyonu vardır.

 • NSAİ ilaçlar COX2’yi inhibe eder.H.Pylorinin Karsinogenezde Rolü

 • 1) Üreaz aktivitesi sonucu oluşan amonyak hücre bölünme hızını arttırır

 • Fosfolipaz ile fosfolipid mukus bariyerini bozar ve seramid(CD95) oluşumunu ve apoptozisi arttırır

 • Hücre turnoverı artar DNA mutasyonuna no.

 • PMNL ile üretilen serbest oksijen radikalleri DNA hasarı yapar.

 • Enfekte mukozada lenfositler sitokin aracılığıyla büyüme hormon faktörlerini arttırır.

 • Cag A suşu apoptozisi, epitel proliferasyonunu, sitokin salınımını tetikler.Morfoloji;

 • Morfoloji;

 • Pilor-antrum (%50-60)

 • Kardiya (%25)

 • Korpus-fundus

 • Küçük Kurvaturdadır.

 • Gastrik karsinomlar

 • a. İnvazyon derinliğine,

 • b.makroskopik büyüme paternine ve

 • c. histolojik subtipe göre sınıflandırılır.İnvazyona göre

 • İnvazyona göre

 • erken gastrik ca.

 • İlerlemiş ca

 • Makroskopi

 • Ekzofitik

 • Ülsere

 • Düz veya çökük

 • Linitis plastika

 • Mik’a göre;

 • İntestinal - diffuzMalign Ülserde

 • Malign Ülserde

 • Zemin kirli

 • Mukoza pilileri düzgün değil,ülsere kadar uzanmaz

 • Kenarlar irregülerdir

 • Benign ülserde

 • Tek , Keskin sınırlı, Mukozal kenar düzenli,hafif kalkık,Çevre mukozal kıvrımlar dik uzanır. Zemin temiz • Malign tümörlerde,

 • ras, p21 aşırı sekrete edilebilir.

 • P53 birikimi o.b

 • Sitokeratin , EMA ,CEA pozitiftir.Diğer karsinom tipleri;

 • Diğer karsinom tipleri;

 • Adenoskuamöz,

 • Skuamöz,

 • Sarkomatoid Ca o.b.

 • Prognoz, Yaş, mide yerleşimi, invazyon derinliği, tüm sınırları, çapı, mik tip ile değişir, lenf nod tutulumu.2) Endokrin Tümörler

 • Herhangi bir tipteki karsinoid tümör için kullanılan terimdir.

 • Artık hepsine nöroendokrin tümör deniliyor.

 • Nadir tümörler.

 • İleum apendiks ve rektum en sık tutulan yerlerdir.

 • Tesadüfen bulunabilirler.

 • Prognozları diğer tümörlere göre nispeten daha iyi.

 • Metastatik durumlarda bile uzun yaşama olasılıkları var.Patogenez tam belli değil.

 • Patogenez tam belli değil.

 • Otoimmun gastritlerde hipergastrinemi zemininde gelişir.

 • Komplet cerrahi ile tedavi edilir.3) Mezenkimal Tümörleri

 • 1) Gastrointestinal stromal tümör

 • 2) Gastro intestinal otonom sinir sistem tümörleri

 • 3) Düz kas tümörleri

 • 4)Nöral tümör

 • 5) Lipomatöz tümör

 • 6) Vasküler tümörler4) Lenfoid Tümörleri

 • 1)MALT lenfoma

 • 2)Diffüz Büyük B Hücreli LenfomaMALT Lenfoma

 • Mukoza ilişkili lenfoid doku

 • GIS’in geçirgen yüzeyini ve çevreyle ilişkisi olan mukozal membranları korumak için gelişmiş immun sistem komponentleri için tanımlanmış.

 • Lenfoid nodül, lenfosit ve plazma hücrelerinden oluşur.1) Low Grade Lenfoma

 • 1) Low Grade Lenfoma

 • %50 vaka bu şekildedir.

 • Mikroskopik olarak MALT lenfomadır.

 • Mik;

 • A)Fokal veya diffuz plazmositoid differensiyasyon

 • B)Glanduler epitelin lenfositle infiltrasyonu.Lenfoepitelyal lezyon denir.

 • C)Dutcher cisimi( intranükleer inklüzyon)

 • D)Sitolojik atipi2) High Grade Lenfoma

 • 2) High Grade Lenfoma

 • MALT tipi lenfoma ile birlikte ob

 • Direkt yüksek gradeli de ob.

 • Mik;

 • Büyük çentiksiz atipik lenfoid hücreler

 • Ayırıcı Tanı;

 • Az differensiye(andiferensiye) Lenfoma

 • Immunhistokimya; Sitokeratin, LCA, CEA yapılır.LCA+ ise lenfomadır.GIST (Stromal Tümör)

 • Midenin epitelyal olmayan tümörlerinin çoğunluğunu oluşturur.

 • C-kit(CD117) tirozin kinaz mutasyonu vardır.

 • Tirozin kinaz reseptörü normalde Interstisiyel kajal hücrelerinde,mast hücresi ve germ hücrelerinde eksprese edilir.

 • GIS’in duvarında submukozanın derin kısmı ve muskularis propria içinde bulunur.

 • Kas hücrelerinin koordineli çalışması için gerekli stimulusu sağlar.CD117, CD34 positif boyanması en tipik özelliğidir.

 • CD117, CD34 positif boyanması en tipik özelliğidir.

 • Tümör çapı ve mitoz prognozu tayinde en önemli faktörlerdir.

 • Metastaz riskleri vardir.

 • Cerrahi sonrası ilaç tedavisi yapılır.Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

MİDE PATOLOJİSİ Z çizgisinden başlar, duedonum ile son bulur iconZ çizgisinden başlar, duedonum ile son bulur. Anatomik olarak; 1 Kardiya 2 Fundus 3 Korpus

MİDE PATOLOJİSİ Z çizgisinden başlar, duedonum ile son bulur iconSıçanlarad mide içinde verilen safra ile oluşturulan

MİDE PATOLOJİSİ Z çizgisinden başlar, duedonum ile son bulur iconMIDE

MİDE PATOLOJİSİ Z çizgisinden başlar, duedonum ile son bulur iconİMMÜN YANIT İMMÜN YANIT İmmün yanıt antijenik uyarım ile başlar ve başlıca üç basamaktan oluşur

MİDE PATOLOJİSİ Z çizgisinden başlar, duedonum ile son bulur iconGASTRİT VE GASTROPATİLER Mide mukozasının inflamasyonu anlamına gelir

MİDE PATOLOJİSİ Z çizgisinden başlar, duedonum ile son bulur iconCİNSEL SAĞLIK Doğum öncesi başlar Üremeyi

MİDE PATOLOJİSİ Z çizgisinden başlar, duedonum ile son bulur iconTarihli resmi Gazete yayınlanan değişiklikleri ile lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğinin son şekli

MİDE PATOLOJİSİ Z çizgisinden başlar, duedonum ile son bulur iconENDOMETRİYUM PATOLOJİSİ

MİDE PATOLOJİSİ Z çizgisinden başlar, duedonum ile son bulur iconKARACİĞER PATOLOJİSİ

MİDE PATOLOJİSİ Z çizgisinden başlar, duedonum ile son bulur iconDÖNEM 3 ÖĞRENCİLERİNE DUYURU UZ. DR. SUPHİ BAŞLAR’IN 31 OCAK 2012 TARİHİNDE YARIYA

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©tredocs.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents