PATOLOJİ ÇALIŞMA SORULARI 1 icon

PATOLOJİ ÇALIŞMA SORULARI 1

Reklamlari:Indir 445 b.
TitlePATOLOJİ ÇALIŞMA SORULARI 1
Date conversion03.03.2013
Size445 b.
TypeDocuments
Source


 • PATOLOJİ

 • ÇALIŞMA SORULARI 1

 • Tıp III Komite III 2006

 • C. Ü. T. F.

 • D. III Başkanı

 • Gökçe DÜNDAR

 • cutf@cumhuriyet.edu.tr

 • dr.gokcedundar@hotmail.com


 • Erişkinde sinüzit en sık hangi paranazal sinüste lokalizedir?

 • Frontal

 • Maxillar

 • Ethmoid

 • Sfenoid

 • Hiçbiri • Hangisi üst solunum yolunun nekrotizan lezyonlarından değildir?

 • Fungal enfeksiyonlar

 • Wegener granülomatozisi

 • Malign lenfomalar

 • Letal Midline granülomu

 • Polimorfik retiküloz , nazal anjiosentrik T cell lenfoma • - Adült erkeklerde 30-50 yaş arasında sıktır,

 • -Nazal obstrüksiyon ve epistaksise neden olabilen,

 • -Sıklıkla tek taraflı ve HPV ile birlikte olabilen

 • Üst solunum yollarının benign tümörü hangisidir?

 • Nazofaringeal anjiofibrom

 • Skuamoz hücreli karsinom

 • Olfaktor nöroblastom

 • Sinonazal papillom

 • Lipom • Burun tavanının posterolateralinden gelişen , nazal obstrüksiyon ve epistaksise neden olabilen, endotelini F VII , stromasını vimentin ve testesteron ile boyadığımız ü.s.y. benign tümörü?

 • Sinonazal papillom

 • Lipom

 • SCC

 • Olfaktor nöroblastom

 • Nazofaringeal anjiofibrom • Sinonazal CA’un tedavilerinden biri olan RT’nin uygulamasında bakılacak en önemli faktör hangisidir?

 • Tümörün yaygınlığı (Stage)

 • Tümörün diferensiasyonu (Grade)

 • Tümörün rekürrensi

 • Tümörün lokalizasyonu

 • Tümörün primer ya da sekonder orjinli oluşu • En sık Rosenmüller fossasında lokalize olan ü.s.y.’nun malign tümörü hangisidir?

 • Nazofaringeal anjiofibrom

 • Sinonazal papillom

 • Olfaktor nöroblastom

 • Nazofaringeal karsinom

 • Malign lenfoma • Nazofaringeal karsinomun RT’ye daha duyarlı olan ve iyi prognozlu tipi hangisidir?

 • Keratinize tip

 • Non-keratinize tip

 • Diferansiye tip

 • An-diferansiye tip

 • Hiçbiri • Olfaktor mukozadan gelişen nadir tümörlerden olan, 15 ve 55 olmak üzere bimodal yaş piki olan en sık nazal fossanın tavanında (olfaktor mukozada) lokalize tümör hangisidir?

 • Lenfoma

 • Nöroblastoma

 • Plasmostom

 • Rabdomyosarkom

 • PNET sarkomu • Ses sanatçılarında, imamlarda ve hocalarda görülebilen en sık vokal kordun ön 1/3’ünde lokalize olan nedir?

 • Papillom

 • Laringeal nodül

 • Kontakt ülser

 • İnvaziv karsinom

 • Hiçbiri • Erkek CA’ların %2.2’sini oluşturan, vokal kordun mobil anterior kısmında lokalize olan, ses kısıklığı, disfaji ve hemoptiziye neden olan tümör hangisidir?

 • Laringeal nodül

 • Kontakt nodül

 • İnvaziv karsinom

 • Nöroblastom

 • PNET sarkomu • RT ve cerrahiye en iyi cevap veren ve en sık görülen invaziv karsinom tipi?

 • Glottik

 • Supraglottik

 • Transglottik

 • Subglottik

 • Hiçbiri • Gerçek kord vokalleri etkileyen ve 1cm’den fazla yayılımı olan invaziv karsinom tipi?

 • Glottik

 • Supraglottik

 • Transglottik

 • Subglottik

 • Hiçbiri • ASİNUS için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Resiratuvar bransiol , alveolar duktus ve alveollerden oluşur.

 • Terminal bronşiolun distalinde yer alırlar.

 • 3-5 asinus birlikte lobülü oluşturur.

 • Distaline gidildikçe elastik lif, düz kas yoğunluğu azalır.

 • Terminal respiratuvar ünittir. • Bronş ve bronşiol epitelinin sekretuar ve epitel tamirinden sorumlu ana hücresi hangisidir?

 • Bazal hücreler

 • Silyalı ve seröz hücreler

 • Klara hücreleri

 • Goblet hücreleri

 • Kultischisky hücreleri • Alveol sekresyonunu (sürfaktan) sağlayan ve hasarını tamir eden temel hücre hangisidir?

 • Tip I pnömositler

 • Tip II pnömositler

 • Alveolar makrofaj

 • İnterstisyel dokudaki mast h.

 • Seröz hücreler • Konjenital lober aşırı havalanma için hangisi yanlıştır?

 • Akciğerin üst loblarından birini veya sağ orta lobunu etkiler.

 • Bronşial kantilajda yetersizlikler mevcuttur.

 • Temel defekt lober bronşların parsiyel obstrüksiyonudur.

 • Gerçek bir amfizem değildir.

 • Doku destrüksiyonu vardır, buna bağlı olarak alveol boşluklarında aşırı havalanma olur. • Hangisi bilateral multifokal akciğer lezyonudur?

 • Mezenşimal kistik hamartom

 • Kazanılmış kistik hastalıklar

 • Bronkopulmoner sekestrasyon

 • Kistik adenomatoid transformasyon

 • Konjenital lober aşırı havalanma • Stafilokok pnömonisi ile ilgili hangisi yanlıştır?

 • Sekonder pnömoni etkenidir

 • S. aureus k. pulmoner hastalığı olan, hastanede yatan, entübe edilmiş hastalarda primer pnömoni nedenidir.

 • S. aureus i.v. ilaç bağımlılığı olanlarda pnömoni ile birlikte sol kalp myokarditi’ne neden olur.

 • Bu pnömonide akciğerin yamalı görünümü mevcuttur.

 • Multipl abse formları ile birlikte bronkopnömoniye neden olur. • Bakteriyel pnömonide inflamatuar cevabın sırası hangi şıkta doğru verilmiştir?

 • İyileşme – Konjesyon - Kırmızı hepatizasyon - Gri hepatizasyon

 • Konjesyon – İyileşme - Kırmızı hepatizasyon - Gri hepatizasyon

 • İyileşme - Kırmızı hepatizasyon - Gri hepatizasyon - Konjesyon

 • Konjesyon - Kırmızı hepatizasyon - Gri hepatizasyon - İyileşme

 • Konjesyon - Gri hepatizasyon – İyileşme - Kırmızı hepatizasyon • Aşağıdakilerden hangisi plevra yaprakları arasında yoğun spüratif inflamasyonla karakterize bakteriyel pnömoni komplikasyonudur?

 • Abse

 • Amfizem

 • Artrit

 • Ampiyem

 • İnfektif endokardit • Hangisi atipik pnömoni etkeni değildir?

 • Klabciella

 • Klamidya

 • Riketsiya

 • Virüsler

 • Myc. pnömonia • Hangi durumda tuberkulin testi yanlışlıkla (+) çıkabilir?

 • Bazı viral enfeksiyonlarda

 • Atipik mikobakteri enfeksiyonları

 • Sarkoidoz

 • Malnutrisyon & Hodgkin hastalığı

 • İmmün süpresyonlar & şiddetli aktive tbc. • Mycobacterium tbc. duvarındaki “Kord faktorü” ile ilgili hangisi yanlıştır?

 • Yüzey glikoprotein tabaksıdır.

 • Basilin invitro gelişiminden sorumludur.

 • Virülan formlarında bulunur.

 • Granülom ve dev hücre oluşumundan sorumludur.

 • Asite dirençli oluşunu sağlar. • Primer tbc.’un kan yoluyla yayılmasıyla oluşan tbc. hangisidir?

 • Progressif pulmoner tbc.

 • Milier tbc.

 • İzole organ tbc.

 • Endobronşiyal, endotrakeal, laringeal tbc.

 • İntestinal tbc. • İntestinal tbc. için yanlış olanı işaretleyiniz.

 • Myc. bovis en sık etkendir.

 • Kontamine süt içimi ile primer olarak görülebilir.

 • Enfekte balgamın yutulması sonucu sekonder tbc.’un komplikasyonu olarak görülebilir.

 • Özellikle ileumda lenfoid doku üzerindeki mukozada ülseratif odaklar oluşturur.

 • Tbc. ülseri tipik olarak bağırsağın uzun eksenine paraleldir. • Aşağıdakilerden hangisi izole organ tbc.’udur?

 • Milier pulmoner hastalık

 • İntestinal tbc.

 • POTT hastalığı

 • Endobronşial tbc.

 • Endotrakeal tbc. • Azalmış anteryal O2 basıncı ve akciğer yumuşaklığının azalması ile karakterize “diffuz alveolar hasarlı” morfolojisi olan ve genellikle pulmoner ödemin eşlik ettiği hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

 • Pulmoner konjesyon ve ödem

 • Pulmoner emboli

 • Pulmoner hemoraji ve infarkt

 • ARDS

 • Pulmoner hipertansiyon • Hangisi ARDS(ERDS) nedeni değildir?

 • İnfeksiyonlar (sebsis, myc., pnömosistis, milier tbc.)

 • Fiziksel zedelenmeler (travma, yanıklar, radyasyon)

 • İrritanların solunması ve kimyasal zedelenmeler

 • Sol kalp yetmezliği

 • Hematolojik durumlar (transfüzyonlar, dissemine intravascular coagulation) • ERDS’in nedenlerinden biri olan sebsiste ; adezyon moleküllerinin nötrofillerin yüzeyine yapışmasını sağlayan kompleman sistem elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • C3b

 • C1a

 • C7b

 • C5a

 • C9 • ERDS için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • ERDS %50 mortaldır.

 • Alv-kapiller membrandaki permeabilite artışı ne kadar yüksek ise prognoz o kadar kötü olur.

 • Tedavi için hastalara ilk önce O2 verilir.

 • Alveolar eksuda m.o. için enfeksiyon ortamı oluşturur.

 • Kronikleşirse interstisyel fibrozis olabilir veya 4-6 ay içinde solunum fonksiyonu normale döner. • Akciğer embolisi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • En sık nedeni venöz veya sağ kardiak kaynaklı trombüslerdir.

 • Pulmoner embolilerin %95’inde kaynak alt ekstremitelerin büyük derin venleridir.

 • Büyük damarların insitu trombüsleri sıktır, pulmoner hipotansiyonda görülür.

 • Emboli insidansı genel nedenler ile hastaneye yatanlarda %1’dir.

 • Bu insidans şiddetli yanık, travma ve fraktürden ölen hastalarda %30’dur. • Akciğer tromboembolisi için yanlış ifadeyi bulunuz.

 • Emboli pulmoner arter veya ana dallarını tam tıkayabilir ya da bifürkasyona oturabilir.

 • Sağ kalbin akut dilatasyonu (Akut Cor Pulmonale) sonucu akciğer kan akımı bloke olacağından ölümle sonuçlanabilir.

 • Emboli ne kadar periferde ise infarktüs olasılığı o kadar yüksektir.

 • Embolinin çapı büyüdükçe infarktüs riski artar.

 • Emboli sonucu oluşan infarktüslerin 3/4’ü üst lobda lokalizedir. • Pulmoner hipertansiyonlu hastaların en sık ölüm nedeni nedir?

 • Sağ kalp yetmezliği

 • Sol kalp yetmezliği

 • Mitral stenoz

 • Arteriosklerozis

 • Tromboemboli • Primer pulmoner hipertansiyonun en sık nedeni nedir?

 • Plexiform pulmoner arteriopati

 • Trombotik pulmoner arteriopati

 • Pulmoner veno-oklüziv hastalık

 • KOAH

 • Kronik interstisyel fibrozis • Atelektazinin hangi formu surfaktan eksikliği nedeni ile ortaya çıkar?

 • Rezorbsiyon A.

 • Kompresyon A.

 • Mikroatelektazi

 • Kontraksiyon A.

 • Hiçbiri • Hangisi irreversible kollaps (atelektazi)’dır?

 • Rezorbsiyon A.

 • Kompresyon A.

 • Mikroatelektazi

 • Kontraksiyon A.

 • Hiçbiri • Üst loblardaki asinilerin santral ve proksimal kısımlarının etkilendiği,iltihabi olabilen,sigara içenlerde görülebilen,genellikle kronik bronşitle beraber olan amfizem tipi hangisidir?

 • Sentrasiner

 • Parasiner

 • Paraseptal

 • İrregular

 • Senil A. • Alt loblarında respiratuar bronşiolden terminal alveole kadar uniform dilatasyon görülen hastada; α 1 antitripsin yetmezliği ile ilgili amfizem görülüyor. Tipi nedir?

 • Sentrasiner

 • Parasiner

 • Paraseptal

 • İrregular

 • Obstrüktif A. • Gençlerde görülen pnömotoraksın en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sentrasiner Amf.

 • Parasiner Amf.

 • Paraseptal Amf.

 • İrregular Amf.

 • Hiçbiri • Hemen hemen daima skar dokusu ile birlikte olan, asinusları gelişi güzel tutan ve en sık görülen amfizem tipi?

 • Sentrasiner

 • Parasiner

 • Paraseptal

 • İrregular

 • Hiçbiri • “Aşırı miktardaki proteaz veya elastaz aktivitesinin yeterli miktarda antiproteaz mekanizması ile regüle edilmemesi alveol duvarının fibrozis olmaksızın harabiyeti” tanımı aşağıdakilerden hangisini açıklamaktadır?

 • Amfizem

 • Kronik bronşit

 • Bronşiektazi

 • Astma

 • KOAH • Amfizem için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Akciğer parankiminin 1/3’ü etkileyene kadar bulgu olmaz.

 • Dispne ilk semptomdur.

 • Kronik bronşit ile birlikte ise öksürük ve balgam görülür.

 • Fizik muayenede zorlu ve yavaş ekspirasyon

 • Metabolik asidoz ve sol kalp yetmezliği en sık ölüm nedenidir. • Trafik kazası ile C.Ü.T.F. Araştırma Hastanesi aciline getirilen yaralıya yaygın sol pulmoner hasar nedeniyle, sol pnömonektomi ameliyatı yapılıyor. Ameliyat sonrası birinci ayla – aylar sonra yapılan tetkikler karşılaştırıldığında, sağ akciğer loblarında sağlam parankimin, septal duvarda herhangi bir hasar bulunmaksızın genişlediği görülüyor. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kompansatuar amfizem

 • Senil amfizem

 • Obstrüktif amfizem

 • Büllöz amfizem

 • İnterstisyel amfizem • Eski tbc. skarları ile ilişkili olan ve geniş subplevral kabarıntılar oluşturan amfizem aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kompansatuar amfizem

 • Senil amfizem

 • Obstrüktif amfizem

 • Büllöz amfizem

 • İnterstisyel amfizem • Alveollerde oluşan yırtıklar sonucu ortaya çıkan; bağ dokusu stroması, mediasten ve subkütan dokuya hava girmesi ile karakterize amfizem hangisidir?

 • Kompansatuar Amf.

 • Senil Amf.

 • Obstrüktif Amf.

 • Bülloz Amf.

 • İnterstisyel Amf. • Solunum yollarında anormal, kalıcı dilatasyon ile karakterli, bronş ve bronşiollerin kronik nekrotizan enfeksiyonuna ne ad verilir.

 • Amfizem

 • Kollaps

 • Bronşektazi

 • Bronsit(kıkırdak)

 • Bronşial astma • Bronşektazide meydana gelen değişikliklerin (dilatasyonun) kalıcı veya irreversible olması için hangisi şarttır?

 • Obstruksiyon sebat etmeli (ısrarcı olmalı) ve enfeksiyon olaya eklenmeli

 • Tbc. ve staf. gibi nekrozitan faktörler olmalı

 • Bronşial obstruksiyon bulunmalı

 • Herhangi bir konjenital ya da herediter durum olmalı

 • Bronş duvarında inf. ve lümende sekresyon birikimi olmalı • Bronşektazi ile ilgili hangisi yanlıştır?

 • Bronş duvarında akut veya kronik inflamasyon varlığı

 • Bronşiol epiteli dökülmüş, ülsere görünüm

 • Epitelde squamoz metaplazinin varlığı

 • Lümende dilatasyon ve peribronşial fibrozis

 • Üst loblarda ve tek taraflı lokalizasyon • Birbirini takip eden iki yıl içerisinde, en az 3 ay sürekli balgamlı öksürüğü olan hastada en olası tanı hangisidir?

 • Amfizem

 • Bronşektazi

 • Kronik bronşit

 • Tonsillit

 • Bronşial astma • Kronik bronşitli hastalarda en erken görülen bulgu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bronkospazm

 • Mukus sekresyonu

 • Vizing (Wheezing)

 • Hemoptizi

 • Öksürük • Ataklar halinde gelen, trakea bronşial yapının çeşitli uyaranlara karşı aşırı bronkokorstriktör bir sonucu oluşan geri dönüşümlü spazma ne denir?

 • Bronşektazi

 • Amfizem

 • Kronik bronşit

 • Astım

 • Kollaps • Bronşial astımda görülen aşırı duyarlılık reaksiyonu tip hangisidir?

 • Tip I

 • Tip II

 • Tip III

 • Tip IV

 • Astımda aşırı duyarlılık reaksiyonu görülmez. • En sık görülmesi ile birlikte hayatın ilk ve ikinci on yılında ortaya çıkan astım hangisidir?

 • Ekstrintik Atopik Astıma

 • Ekstrintik Mesleki Astıma

 • Ekstrintik Allerjik Bronkopulmoner Aspergillozis

 • İntrinsik Astım

 • Hiçbiri • Atopik astıma için hangisi yanlıştır?

 • Th 2 tip hücrelerin CD4+ olanlarının sensitivizasyonu ile ortaya çıkar.

 • Th 2’den IL4 ve IL5 sitokinleri salınır.

 • Sitokinler IgA sentezi ve nörofillerin aktivasyonunu sağlar.

 • Erken fazda ag. solunmasından 30-40 dk. sonra başlar.

 • Erken fazda 4-8 saat sonra geç faza döner • Astımda mast hücrelerinden salınan; vasküler endotel ve iltihap hücreleri üzerindeki adezyon moleküllerini aktive eden; yapışmayı ve bunlardan salınan mediatörler ile epitelyal hücre zedelenmesini sağlayan mediatör hangisidir?

 • Lökotrienler C4 D4 E4

 • Prostoglandin D4

 • Lökotrien B4

 • Trombosit aktive eden faktör (PAF)

 • TNF α • Astımda hangisi görülmez?

 • CURSHMAN spiralleri ve Charcot-leyden kristalleri

 • Bol eozinofil, bronş duvarında ödem ve hiperemi

 • Nekroz ve epitel hücrelerinde dökülme

 • Bazal membran altındaki kollejende kalınlaşma ve goblet h. sayısında artma

 • Bronş duvarındaki düz kaslarda atrofi • Hangisi olduğu an restriktif akciğer hastalığı irreversibledır?

 • Respiratuar fonksiyonlarda azalma

 • Ödem

 • Kronik iltihap

 • Fibrozis

 • Hiçbiri • Virus, klamidya ve mikoplazmanın oluşturduğu atipik pnömoni ile restriktif akciğer hastalığı ve idiopatik intersisyel pnömonide ana sorun nerededir?

 • Lümende

 • Parankimde

 • Epitelde

 • Plevrada

 • İnterstisyumda • Usually interstisyel pnömonide görülen inflamasyonun derecesi ve yapısının bölgesel farklılık göstermesi ile inflamasyonun gelişigüzel dağılımı hangisi ile ifade edilir?

 • Randomize temporal homojenite

 • Randomize temporal heterojenite

 • Panasiner temporal homojenite

 • Panasiner temporal heterojenite

 • Centrasiner temporal homojenite • Deskuomatif interstisyel için doğru seç. işaretleyin

 • Temporal homojenite + panasinar dağılış

 • Temporal heterojenite + panasinar dağılış

 • Temporal homojenite + randomize dağılış

 • Temporal heterojenite + randomize dağılış

 • Temporal homojenite + centrasine dağılış • Radyosonografide tümör ile karıştırılabilen, temporal homojenite gösteren pnömoni hangisidir?

 • Lipoid pnömoni

 • Pnömosistitis carinii pnömosi

 • Eozinofilik pnömoni

 • BOOP (Criptojenik org. pnömoni)

 • Hipersensitivite pnömonisi • Postmortem debilizan (uzun süre yatalak) hastalık komplikasyonu olarak ortaya çıkan pnömoni hangisidir?

 • Lipoid pnömoni

 • Pnömosistitis carinii pnömosi

 • Eozinofilik pnömoni

 • BOOP (Criptojenik org. pnömoni)

 • Hipersensitivite pnömonisi • Eozinofilik pnömoninin; bir aydan uzun sürmeyen, akciğerde eozinofilik infiltrasyonla karakterli akut formuna ne ad verilir?

 • Criptojenik organize pnömoni

 • Lipoid pnömoni

 • Löffler pnömonisi

 • Pnömosistitis carinii pnömonisi

 • Hiçbiri • Sıklıkla immun supressif kişilerde nonbakteriyal, fırsatçı enfeksiyon olan ve tanısının mikroorganizmanın mikroskobik olarak Gomori’nin gümüş boyası ile gösterilmesiyle konulduğu hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

 • Lipoid pnömoni

 • Pnömosistitis carinii pnömosi

 • Eozinofilik pnömoni

 • BOOP(Criptojenik org. pnömoni)

 • Hipersensitivite pnömonisi • Kurşun, taş kömürü, Cu, Ag, Au maden işçilerinde; dökümhane işçileri, taş ocağı ve seramik işçilerinde görülen ve dünyanın en sık görülen meslek hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Antrokozis

 • Asbestozis

 • Sarkoidozis

 • Silikozis

 • Berilyozis • 1-2 mm çapındaki karbon makül ve nodüller ile karakterli; lezyonları üst lob ve alt lobun üst kısmında lokalize olan pnömokonyoz hangisidir?

 • Antrakozis

 • Basit kömür işçileri pnömokonyozu

 • Komplike kömür işçileri pnömokonyozu

 • Silikozis

 • Asbestozis • Hangisi asbestoz lezyonlarından değildir?

 • Lokalize fibröz plaklar – plevral fibrozis

 • Plevral efüzyon – Parankimal interstisyel fibrozis

 • Bronkojenik karsinom – mezetelyoma

 • Laringeal ve diğer ekstrapulmoner CA

 • Hyalinize sert nodüller – Lenf bezinde yumurta kabuğu kalsifikasyonlar • Asbestozun mezetelyomaya etken olan formu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Serpentin

 • Kristalin

 • Ambifol

 • Amorf

 • Hiçbiri • Silikozisin aksine alt lob ve subplevral tutulum gösteren aşağıdakilerden hangisidir?

 • Asbestozis

 • Kömür işçileri pnömokonyozu

 • Berilyozis

 • Antrakozis

 • Hiçbiri • Eksfoliye olan tümör hücrelerinin balgamda görülmesi diğer kanserlerden daha sık olan, bir başka değişle balgam tetkiki ile en sı tanınan aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yassı hücreli CA

 • Adenokarsinom

 • Bronkoalveolar CA

 • Undiferansiye büyük hücreli CA

 • Küçük hücreli CA • Küçük hücreli CA’i, skuamoz hücreli CA’den ayıran özellik hangisidir?

 • nöroendokrin (+) P63 (+)

 • nöroendokrin (-) P63 (-)

 • nöroendokrin (+) P63 (-)

 • nöroendokrin (-) P63 (+)

 • hiçbiri • Nekroza sekonder kromatin diffüzyonu ve bunun damarlar çevresinde sebep olduğu kuvvetli hematoksifilik etki yan Azzopardi’s etki hangi CA’de görülür?

 • Yassı hücreli CA

 • Adenokarsinom

 • Bronkoalveolar CA

 • Undiferansiye büyük hücreli CA

 • Küçük hücreli CA • -Birbirleriyle birleşmeyen granülomlar

 • -Nonkazeifiye granülomlar

 • -Yabancı cisim tipi dev hücreler

 • -Göğüs filmlerinde bilateral hiler LAP

 • İfadeleri hangisi için geçerlidir?

 • Antrakozis

 • Silikozis

 • Asbestozis

 • Sarkoidozis

 • Beilyozis

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

PATOLOJİ ÇALIŞMA SORULARI 1 iconPATOLOJİ ANABİLİM DALI ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Patoloji Asistan Eğitiminin Amacı

PATOLOJİ ÇALIŞMA SORULARI 1 iconÇalışma soruları

PATOLOJİ ÇALIŞMA SORULARI 1 iconKlasik calışma soruları

PATOLOJİ ÇALIŞMA SORULARI 1 iconİSTATİSTİK VE OLASILIĞA GİRİŞ II ÇALIŞMA SORULARI

PATOLOJİ ÇALIŞMA SORULARI 1 iconMAKRO EKONOMİ DERS ÇALIŞMA SORULARI

PATOLOJİ ÇALIŞMA SORULARI 1 iconİSTATİSTİK VE OLASILIĞA GİRİŞ ÇALIŞMA SORULARI I

PATOLOJİ ÇALIŞMA SORULARI 1 iconMİCROSOFT OFFİCE EXCEL ÇALIŞMA SORULARI

PATOLOJİ ÇALIŞMA SORULARI 1 iconMESLEKİ MATEMATİK DERSİ ÇALIŞMA SORULARI SORU 1

PATOLOJİ ÇALIŞMA SORULARI 1 icon24/03/2011 İLERİ KUANTUM MEKANİĞİ ÇALIŞMA SORULARI-1

PATOLOJİ ÇALIŞMA SORULARI 1 icon20/04/2011 Fiz. 501 İleri Kuantum Mekaniği Çalışma soruları II

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©tredocs.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents