4 HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI icon

4 HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Reklamlari:Indir 133.74 Kb.
Title4 HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Date conversion04.03.2013
Size133.74 Kb.
TypeDocuments
Source
1. /2007-2008 MSE/2007-2008 M.S.E.R.doc
2. /2007-2008 MSE/CERRAHШ TIP/ACШL TIP 407-415.doc
3. /2007-2008 MSE/CERRAHШ TIP/ANESTEZШ (CT 2) 416-433.doc
4. /2007-2008 MSE/CERRAHШ TIP/GENEL CERRAHШ (CT 4) 444-455.doc
5. /2007-2008 MSE/CERRAHШ TIP/GФz 466-476.doc
6. /2007-2008 MSE/CERRAHШ TIP/GЩжЪS CERRAHШSШ (CT 5) 456-465.doc
7. /2007-2008 MSE/CERRAHШ TIP/KALP DAMAR CER (CT 8) 490-500.doc
8. /2007-2008 MSE/CERRAHШ TIP/KBB 501-512.doc
9. /2007-2008 MSE/CERRAHШ TIP/KDS 07-08[2] 477-489.doc
10. /2007-2008 MSE/CERRAHШ TIP/NЩROЮШRЪRJШ (CT 10) 513-521.doc
11. /2007-2008 MSE/CERRAHШ TIP/ORTOPEDШ (CT 11) 522-530.doc
12. /2007-2008 MSE/CERRAHШ TIP/PATOLOJШ (CT 12 531-564].doc
13. /2007-2008 MSE/CERRAHШ TIP/PLASTШK CER (CT 13) 565-573.doc
14. /2007-2008 MSE/CERRAHШ TIP/АOCUK CERRAHШSШ (CT 3) 434-443.doc
15. /2007-2008 MSE/CERRAHШ TIP/Бroloji 574-583.doc
16. /2007-2008 MSE/DAHШLШ TIP/ADLШ TIP (DT 1) 62-68.doc
17. /2007-2008 MSE/DAHШLШ TIP/AШLE HEKШMLШжШ (DT 2) 69-72.doc
18. /2007-2008 MSE/DAHШLШ TIP/FARMAKOLOJШ (DT 6)174-176.doc
19. /2007-2008 MSE/DAHШLШ TIP/FTR 2007-2008(DT 7) 177-185.rtf
20. /2007-2008 MSE/DAHШLШ TIP/GФзБs HastalНklarН 186-196.doc
21. /2007-2008 MSE/DAHШLШ TIP/HALK SAжLIжI (DT 9) 197-212.doc
22. /2007-2008 MSE/DAHШLШ TIP/KARDШYOLOJШ (DT 11) 280-296.doc
23. /2007-2008 MSE/DAHШLШ TIP/KLШNШK ШNFEKSШYON (DT 12) 297-311.doc
24. /2007-2008 MSE/DAHШLШ TIP/NЩROLOJШ 312-339.doc
25. /2007-2008 MSE/DAHШLШ TIP/NЪKLEER TIP (DT 14) 340-347.doc
26. /2007-2008 MSE/DAHШLШ TIP/PSiKiYATRi (DT 15) 348-355.doc
27. /2007-2008 MSE/DAHШLШ TIP/RADYODШAGNOSTШK (DT 17) 368-398.doc
28. /2007-2008 MSE/DAHШLШ TIP/Radyasyon Onkolojisi ABD 356-367.doc
29. /2007-2008 MSE/DAHШLШ TIP/TIBBШ GENETШK (DT 18) 399-406.doc
30. /2007-2008 MSE/DAHШLШ TIP/dermatoloji-161-173.doc
31. /2007-2008 MSE/DAHШLШ TIP/АOCUK RUH SAжLIжI VE HASTALIKLARI (DT 3) 73-77 yeni.doc
32. /2007-2008 MSE/DAHШLШ TIP/Аocuk saзl/ALLERJШ 88-93.doc
33. /2007-2008 MSE/DAHШLШ TIP/Аocuk saзl/ENFEKSШYON 104-107.doc
34. /2007-2008 MSE/DAHШLШ TIP/Аocuk saзl/GASTROENTEROLOJШ 108-112.doc
35. /2007-2008 MSE/DAHШLШ TIP/Аocuk saзl/GENEL PEDШATRШ 78-87.doc
36. /2007-2008 MSE/DAHШLШ TIP/Аocuk saзl/HEMATO ONKOLOJШ 113-121.doc
37. /2007-2008 MSE/DAHШLШ TIP/Аocuk saзl/KARDШYOLOJШ 125-130.doc
38. /2007-2008 MSE/DAHШLШ TIP/Аocuk saзl/NEFROLOJШ 131-143.doc
39. /2007-2008 MSE/DAHШLШ TIP/Аocuk saзl/NEONATOLOJШ 144-154.doc
40. /2007-2008 MSE/DAHШLШ TIP/Аocuk saзl/NЩROLOJШ 155-160.doc
41. /2007-2008 MSE/DAHШLШ TIP/Аocuk saзl/PEM TНpda uzmanlНk ve yandal uzmanlНk eзitimi 94-103.doc
42. /2007-2008 MSE/DAHШLШ TIP/Аocuk saзl/ШMMЪNOLOJШ 122-24.doc
43. /2007-2008 MSE/DAHШLШ TIP/ШЗ Hst/ENDOKRШN ША HAST.(213-222).doc
44. /2007-2008 MSE/DAHШLШ TIP/ШЗ Hst/GASTRO ША HAST.223-236.doc
45. /2007-2008 MSE/DAHШLШ TIP/ШЗ Hst/Hematoloji (237-247).doc
46. /2007-2008 MSE/DAHШLШ TIP/ШЗ Hst/NEFROLOJШ ША HAST.(248-259).doc
47. /2007-2008 MSE/DAHШLШ TIP/ШЗ Hst/ONKOLOJШ ША HAST.(260-272).doc
48. /2007-2008 MSE/DAHШLШ TIP/ШЗ Hst/YOGUN BAKIM 273-279.doc
49. /2007-2008 MSE/TEMEL TIP/ANA 2007 -2008 UZMAN ( 1-10 ).doc
50. /2007-2008 MSE/TEMEL TIP/BШYOKШMYA (TT 2) (11-18).doc
51. /2007-2008 MSE/TEMEL TIP/FШZYOLOJШ (TT 3) 19-23.doc
52. /2007-2008 MSE/TEMEL TIP/HШSTOLOJШ EMBRШYOLOJШ (TT 4) 24-39.doc
53. /2007-2008 MSE/TEMEL TIP/MШKROBШYOLOJШ (TT 5) 40-52.doc
54. /2007-2008 MSE/TEMEL TIP/PARAZШTOLOJШ (TT 6) 53-61.doc
55. /2007-2008 MSE/ders yБkБ tesbitleri 584-588.doc
56. /2007-2008 MSE/ФnsФz.doc
57. /2007-2008 MSE/ШЗindekiler.doc
Tel: 0 352 437 49 10 – 11 Faks
1 ACİL TIP ANABİLİM DALI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
4 GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
6 GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
5 GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
8 KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
9 KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
7 KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM
10 NÖROŞİRÜRJİ ANABİLİM DALI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
11 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI MEZUNİYET SONRASI UZMANLIK EĞİTİM (İHTİSAS) DERSLERİ
13 PLASTİK ve REKONSTRÜKTİF CERRAHİ
3 ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
14 ÜROLOJİ ANABİLİM DALI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
1 ADLİ TIP ANABİLİM DALI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2 AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
6 FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
7 FİZİKSEL TIP VE
8 GÖĞÜS HASTALIKLARI
9 HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
11 KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
12 KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE
13 Nöroloji ANABİLİM DALI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
14 NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
15 PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI
17 RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
16 RADYASYON ONKOLOJİSİ
18 TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
5 DERMATOLOJİ ANANBİLİM DALI
MEZUNİYET SONRASI UZMANLIK EĞİTİM (İHTİSAS) DERSLERİ
4 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
4 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
4 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
4 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
4 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
4 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
4 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
4 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
4 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
4 ÇOCUK SAĞLIĞI VE
4 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
10 İÇ HASTALIKLARI
10 İÇ HASTALIKLARI
10 İÇ HASTALIKLARI
10 İÇ HASTALIKLARI
10 İÇ HASTALIKLARI
İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİMDALI YOĞUN BAKIM BİLİM DALI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
1 ANATOMİ ANABİLİM DALI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2 BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYA
3 FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
4 HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI
5 MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
6 TIBBİ PARAZİTOLOJİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Değerli Öğretim Elemanlarımız
İÇİNDEKİLER

-4- 

HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ


 

ANABİLİM DALI


 

 

 


 


 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

MEZUNİYET SONRASI UZMANLIK EĞİTİM  (İHTİSAS) DERSLERİ


 

 

 


 

 

 

 

HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİ

 

Prof. Dr. Saim ÖZDAMAR

Prof. Dr. Birkan YAKAN

Yard. Doç. Dr. Mehmet Fatih SÖNMEZ

 

 
HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ

ANABİLİM DALI MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM DERSLERİ

 

HİS 701 Genel Histoloji : (02-02-03)

HİS 702 Genel Embriyoloji : (02-00-02)

HİS 703 Klasik Işık Mikroskobu Teknikleri: (01-02-02)

HİS 704 Dolaşım Sistemi : (01-02-02)

HİS 705 Lenfoid Sistemi : (01-02-02)

HİS 706 Solunum Sistemi : (01-02-02)

HİS 707 Sindirim Sistemi : (01-02-02)

HİS 708 Endokrin Sistem : (01-02-02)

HİS 709 Boşaltım Sistemi : (01-02-02)

HİS 710 Genital Sistem : (01-02-02)

HİS 711 Sinir Sistemi ve Duyu organları : (01-02-02)

HİS 712 Işık mikroskopi Laboratuar Uygulamaları-I: (01-02-02)

HİS 713 Işık mikroskopi Laboratuar Uygulamaları-II: (00-02-01)

HİS 714 Deneysel Bir Çalışmanın Planlanması ve Yayınlanması : (02-00-02)

HİS 715 Elektron Mikroskopi Teknikleri: (01-02-02)

HİS 716 Temel Yardımcı Üreme Teknikleri I: (01-00-01)

HİS 717 Hücre Kültürü Teknikleri I: (01-02-02)

HİS 718 Temel Yardımcı Üreme Teknikleri II : (01-00-01)

HİS 719 Hücre Kültürü Teknikleri II: (01-02-02)

HİS 720 Seminer ve Makale Sunumu : (01-00-01)

HİS 721 İmmünohistokimya (01-02-02)

   

 HİS 701 Genel Histoloji : (2-2-3)

Dersin Yeri: Histoloji – Embriyoloji anabilim Dalı ve Laboratuarı

Dersin Saati : 13-17  Pazartesi

Dersin Öğrencisi: Histoloji-Embriyoloji AD uzmanlık öğrencileri, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri

Dersin Süresi : 6 ay

Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Yard Doç Dr M. Fatih SÖNMEZ

Dersin İçeriği:

1– Histolojinin genel özellikleri.

2– Epitel dokusunun sınıflandırılması

3– Epitel hücrelerinin polaritesi ve özelleşmeleri

4– Bezler, ekzokrin bezlerin sınıflandırılması

5– Bağ dokusu ve bileşenleri

6– Bağ dokusu tipleri

7– Kan dokusu

8– Kıkırdağın genel özellikleri ve tipleri

9– Sınav

10- Kemik dokusu

11– Kemik dokusunun gelişimi, şekillenmesi ve tamiri

12– Kas dokusunun genel özellikleri ve tipleri

13- Sinir dokusunun genel özellikleri

            14- Sinir dokusunun destek hücreleri

 

 

HİS 702 Genel Embriyoloji : (2-0-2)

Dersin Yeri: Histoloji – Embriyoloji anabilim Dalı ve Laboratuarı

Dersin Saati : 10-12 Cuma

Dersin Öğrencisi: Histoloji-Embriyoloji AD uzmanlık öğrencileri, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri

Dersin Süresi : 6 ay

Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Saim ÖZDAMAR

Dersin İçeriği:

1– Erkek genital sistemi ve spermatogenez

2– Dişi genital sistemi ve oogenez

3– İnsan gelişiminin başlangıcı, birinci hafta

4– İkinci hafta; bilaminar embriyonik diskin şekillenmesi

5– Üçüncü hafta; gastrulasyon ve primitif çizgi

6– Notokordun gelişimi

7– Nörülasyon

8– Somitlerin gelişimi

9– Embriyonun katlanması

10- Germ tabakalarından gelişen yapılar

11– Sınav

12– Fetal gelişim

13- Plasenta ve fetal membranlar

14- İnsan doğumsal bozuklukları

HİS 703 Klasik Işık Mikroskobu Teknikleri: (1-2-2)

Dersin Yeri: Histoloji – Embriyoloji anabilim Dalı ve Laboratuarı

Dersin Saati: 09–12 Pazartesi

Dersin Öğrencisi: Histoloji-Embriyoloji AD uzmanlık öğrencileri, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri

Dersin Süresi : 6 ay

Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Saim ÖZDAMAR

Dersin İçeriği:

            1– Histoloji metodlarının genel özellikleri

2– Işık mikroskopi için dokuların hazırlanması

3– Tespit

4– Doku suyunun uzaklaştırılması

5– Şeffeflaştırma ve infiltrasyon

6– Gömme ve kesit alma

7– Boyama ve boyama metodları

8– Sınav

9– Hücre, doku ve organ kültürleri

10- Histokimya

11– Enzim histokimyası

12–İmmünohistokimya

13- Hücre kısımlarını ayırma

14- Işık mikroskobu tipleri


HİS 704 Dolaşım Sistemi:  (1-1-2)

Dersin Yeri: Histoloji – Embriyoloji anabilim Dalı ve Laboratuarı

Dersin Saati : 09-12 Çarşamba

Dersin Öğrencisi: Histoloji-Embriyoloji AD uzmanlık öğrencileri, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri

Dersin Süresi : 6 ay

Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Birkan YAKAN

Dersin İçeriği:

1– Dolaşım sistemine genel giriş

2– Arterler

3– Fizyolojik koşullara bağlı olarak arterlerdeki değişiklikler

4– Yaşa bağlı olarak arterlerdeki değişiklikler

5– Kapillerler

6– Endotelden madde geçişinin yapısal temeli

7– Sinüzoidler

8– Venler

9– Sınav

10- Kalp histolojisi

11– Kalbin gelişimi

12– Kan damarlarının gelişimi

13-Lenfatik damarlar

14- Fötal dolaşım

 

HİS 705 Lenfoid Sistem: 

Dersin Yeri: Histoloji – Embriyoloji anabilim Dalı ve Laboratuarı

Dersin Saati : 09-12 Perşembe

Dersin Kredisi : 1 2 2

Dersin Öğrencisi: Histoloji-Embriyoloji AD uzmanlık öğrencileri, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri

Dersin Süresi : 6 ay

Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Yard Doç Dr M. Fatih SÖNMEZ

Dersin İçeriği:

1– Lenf düğümlerine giriş (lenforetiküler çatkı)

2– Korteks

3– Medulla

4– Lenfatik damar ve sinuslar

5– Lenf düğümlerinin fonksiyonları

6– Mukozaların lenfoid dokusu

7– Tonsillalar

8– Sınav

9– Timus

10- Timusun gelişimi

11– Timusun fonksiyonları

12– Dalak

13- Dalak gelişimi

14- Dalakta dolaşım

 

HİS 706 Solunum Sistemi : (1-2-2)

Dersin Yeri: Histoloji – Embriyoloji anabilim Dalı ve Laboratuarı

Dersin Saati : 13-16 Çarşamba

Dersin Öğrencisi: Histoloji-Embriyoloji AD uzmanlık öğrencileri, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri

Dersin Süresi : 6 ay

Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Saim ÖZDAMAR

Dersin İçeriği:

            1– Üst solunum sisteminin gelişimi

2– Burun boşluğunun gelişimi

3– Damağın gelişimi

4– Larinks ve trakeanın gelişimi

5– Bronşların ve akciğerlerin gelişimi

6– Akciğerlerin olgunlaşması

7– Solunum sisteminin genel özellikleri

8– Solunum epiteli

9– Burun boşluğu

10- Farinks ve larinks

11– Sınav

12– Trakea

13- Bronşial ağaç

14- Alveoller


HİS 707 Sindirim Sistemi : (1-2-2)

Dersin Yeri: Histoloji – Embriyoloji anabilim Dalı ve Laboratuarı

Dersin Saati : 09.oo-12.oo Pazartesi

Dersin Öğrencisi: Histoloji-Embriyoloji AD uzmanlık öğrencileri, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri

Dersin Süresi : 6 ay

Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Saim ÖZDAMAR, Yard Doç Dr M. Fatih SÖNMEZ

Dersin İçeriği:

            1– Yutak kavislerinin gelişimi

2– Özofagus ve midenin gelişimi

3– Karaciğer, safra kesesi ve pankreasın gelişimi

4– Bağırsakların gelişimi

5– Ağız boşluğunun histolojisi

6– Dil

7– Tükürük bezleri

8– Özofagus ve midenin histolojisi

9– İnce bağırsak  ve bölgesel farklılıklar

10- Kalın bağırsağın histolojisi

11– Sınav

12– Karaciğerin histolojisi

13- Karaciğer ve safra kesesi

14- Pankreasın histolojisi


HİS 708 Endokrin Sistem : (1-2-2)

Dersin Yeri: Histoloji – Embriyoloji anabilim Dalı ve Laboratuarı

Dersin Saati : 13.oo-16.oo Pazartesi

Dersin Öğrencisi: Histoloji-Embriyoloji AD uzmanlık öğrencileri, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri

Dersin Süresi : 6 ay

Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Yard Doç Dr M. Fatih SÖNMEZ

Dersin İçeriği:

            1– Endokrin sistem biyolojisine giriş

2– Hipofiz histolojisi

3– Hipofiz gelişimi

4– Tiroid histolojisi

5– Tiroid gelişimi

6– Sınav

7– Paratiroid bezleri histolojisi

8- Böbreküstü bezleri histolojisi

9–Paraganglionlar

10- Epifiz bezi histolojisi

HİS 709 Boşaltım Sistemi :

Dersin Yeri: Histoloji – Embriyoloji anabilim Dalı ve Laboratuarı

Dersin Saati : 09.oo-12.oo Çarşamba

Dersin Kredisi : 1 2 2

Dersin Öğrencisi: Histoloji-Embriyoloji AD uzmanlık öğrencileri, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri

Dersin Süresi : 6 ay

Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Saim ÖZDAMAR

Dersin İçeriği:

            1– Boşaltım sisteminin gelişimi

2– Böbreklerin gelişimi

3– Kalıcı böbreğin gelişimi

4– Mesane ve üretranın gelişimi

5– Üriner sistemin kongenital anomalileri

6– Boşaltım sisteminin genel özellikleri

7– Boşaltım sisteminin yapısal ve fonksiyonel bölümleri

8– Böbreklerin genel organizasyonu

9– Sınav

10- Nefronun yapısı

11– Böbreklerin kan damarları ve kan dolaşımı

12– Üriner sistemin görevleri

13- Renal kaliksler ve üreterler

14- Mesane ve üretra

HİS 710 Genital Sistem : (1-2-2)

Dersin Yeri: Histoloji – Embriyoloji anabilim Dalı ve Laboratuarı

Dersin Saati : 13-16 Perşembe

Dersin Öğrencisi: Histoloji-Embriyoloji AD uzmanlık öğrencileri, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri

Dersin Süresi : 6 ay

Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Birkan YAKAN

Dersin İçeriği:

1– Genital sistem biyolojisine giriş

2– Testis histolojisi

3– Testis histofizyolojisi

4– Testisin boşaltım yolları

5– Yardımcı üreme bezleri

6– Penis

7– Üreme sisteminin gelişimi

8– Sınav

9– Ovaryum histolojisi

10- Tuba uterina histolojisi

11– Uterus histolojisi

12– Dişi üreme sisteminin endokrin düzenlenmesi

13- Plasenta

14- Dişi dış genital organlarının histolojisi

 

HİS 711 Sinir Sistemi ve Duyu Organları : (1-2-2)

Dersin Yeri: Histoloji – Embriyoloji anabilim Dalı ve Laboratuarı

Dersin Saati : 13-16 Cuma

Dersin Öğrencisi: Histoloji-Embriyoloji AD uzmanlık öğrencileri, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri

Dersin Süresi : 6 ay

Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Birkan YAKAN, Yard Doç Dr M. Fatih SÖNMEZ


Dersin İçeriği:

1– Sinir sisteminin embriyolojisi

2– Merkezi sinir sistemi histolojisi

3– Duyusal reseptörlere giriş

4– Serbest sinir sonlanmaları

5– Kapsüllü sinir sonlanmaları

6– Göz (tunika fibroza)

7– Göz (tunika vasküloza)

8– Göz odacıkları

9– Retina

10- Gözün aksesuvar yapıları

11– Sınav

12– Kulak (dış kulak)

13- Orta kulak
14- İç kulak

               

HİS 712 Işık mikroskopi Laboratuvar Uygulamaları I:(1-2-2)

DersinYeri: Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı ve Laboratuvarı

Dersin Saati:09.00–12.00 Cuma

Dersin Öğrencisi: Histoloji-Embriyoloji AD uzmanlık öğrencileri, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri

Dersin dönemi ve Süresi: 6 ay

Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Birkan YAKAN

Dersin İçeriği:

A-Hücre ve hücre içi elemanları belirleyen özel boyamalar:

1-Hematoksilen eosin

2-Periyodik asid Schiff (PAS)

3-Alcian mavisi

4-Alcian mavisi+Hematoksilen

5-Fosfotungustik asit hematoksilen (PTAH)

6-SINAV (Sınav notu, uygulama başarısına göre verilecektir)

B- Bağ dokusu elemanlarını belirleyen özel ikili-üçlü boyamalar:

7-Verhoeff

8-Gümüşleme

9-Toluidin mavisi

10-PAS+HE

11-Mallory Azan

12-Orcein

13-Van Gieson

14-PTAH

HİS 713 Laboratuvar Uygulamaları II : (0 2 1)


Dersin Yeri: Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı ve Laboratuvarı

Dersin Saati: 13.00-15.00 Perşembe

Dersin Öğrencisi: Histoloji-Embriyoloji AD uzmanlık öğrencileri, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri

Dersin Süresi: 6 ay

Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi: Prof.Dr.Birkan YAKAN

Dersin İçeriği:

A-Bağ dokusu elemanlarını belirleyen özel ikili-üçlü boyamalar:

1-Masson’s trikrom

2-PAS+Alcian mavisi

3-Alcian mavisi

4-Methyl green pyronin (MGP)

5-Aldehit fuksin

6-SINAV (Sınav notunda uygulama başarısı esas alınacaktır)

7-May Grunwald

8-Congo red

B-Sinir dokusu elemanlarını ve uzantılarını belirleyen sinir özel boyamaları:

9-Grimelius metodu

10-Krezil fast violet

11-Bielschowsky’s gümüşleme yöntemi

12-Golgi blok impregnasyon tekniği

C-Lenforetiküler ve hemopoietik doku elemanlarını belirleyen özel

boyamalar:

13-Gümüşleme

14-Wright-Giemsa ve May Grunwald.


HİS 714 Deneysel Bir Çalışmanın Planlanması ve Yayınlanması: (2-0-2)

Dersin Yeri: Histoloji – Embriyoloji anabilim Dalı

Dersin Saati : 09.oo-11.oo Perşembe)

Dersin Öğrencisi: Histoloji-Embriyoloji AD uzmanlık öğrencileri, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri

Dersin Süresi : 2 saat

Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Saim ÖZDAMAR,  Prof. Dr. Birkan YAKAN,

Dersin İçeriği:

Uzmanlık Tezi ve Lisans Üstü Tez konularına hazırlık amacıyla öğrenciye bir makalenin ve bir deneysel çalışmanın planlanması, deneysel aşamalarının gerçekleştirilmesi  ve yayınlanması hedef alınmakadır.


HİS 715 Elektron Mikroskopi Teknikleri: (1-2-2)

Dersin Yeri: Histoloji – Embriyoloji anabilim Dalı ve Laboratuarı

Dersin Saati : 09.oo-12.oo Pazartesi

Dersin Öğrencisi: Histoloji-Embriyoloji AD uzmanlık öğrencileri, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri

Dersin Süresi: 6 ay

Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Saim ÖZDAMAR

Dersin İçeriği:

            1– Histolojik metodların genel özellikleri

2– Ölçüm birimleri

3– Işık mikroskopik inceleme için dokuların hazırlanması

4– Fiksasyon tipleri ve uygulamaları

5– Elektron mikroskopi

6– Elektron mikroskopinin genel özellikleri

7– Elektron mikroskobu tipleri

8– Sınav

9– TEM için fiksasyon

10- SEM için fiksasyon

11– Dokuların gömülmesi

12–TEM için dokuların kesitinin alınması

13- SEM için dokuların hazırlanması

14- Dokuların kurutulması ve kaplanması


HİS 716 Temel Yardımcı Üreme teknikleri I: (1-0-1)

Dersin Yeri: Histoloji – Embriyoloji Laboratuarı

Dersin Saati : 09.oo-10.oo Salı

Dersin Öğrencisi: Histoloji-Embriyoloji AD uzmanlık öğrencileri, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri

Dersin Süresi: 6 ay

Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Birkan YAKAN

Dersin İçeriği:

            1– Üreme fizyolojisi

2–İnfertilite ve üremeye yardımcı tedavi yöntemleri

3–Üremeye yardımcı tedavi merkezlerinin yapılanması ve donanımı

4–Üremeye yardımcı tedavilerde laboratuvar:

5-Temel araç ve gereçler

6– Cam ve plastik tek kullanımlık malzemeler

7– Kültür ortamları ve kimyasal maddeler

8– Genel laboratuvar kuralları, kalite kontrolü,

9– Sınav

10– Sterilizasyon ve genel temizlik

11-Hasta kayıt sistemi

12– Semen analizi ve sperm hazırlama yöntemleri

13–Homolog intrauterin inseminasyon (IUI) işlemi

14- İnseminasyon ve mikroenjeksiyon işlemleri için hazırlık (-1.gün)

 HİS 717 Hücre Kültürü Teknikleri I: (1-2-2)


Dersin Yeri: Histoloji – Embriyoloji anabilim Dalı ve DEKAM

Dersin Saati: 09.oo–12.oo Çarşamba

Dersin Öğrencisi: Histoloji-Embriyoloji AD uzmanlık öğrencileri, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri

Dersin Süresi: 6 ay

Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Saim ÖZDAMAR

Dersin İçeriği:

            1– Hücre kültürünün amacı

2– Hücre kültürü laboratuvarının özellikleri

3– Hücre kültürü laboratuvarı malzemeleri

4– Laboratuvar güvenliği

5– Kök hücre

6– Kültür hücresinin özellikleri

7– Hücre kaynağı

8– Sınav

9– Hücre, doku ve organ kültürleri

10- Hücre ortamı

11–Hücrelerin ayrıştırılması

12–Hücre saflaştırma

13- Hücre kısımlarını ayırma

14- Kültür medyumları


HİS 718 Temel Yardımcı Üreme Teknikleri II : (1-0-1)

Dersin Yeri: Histoloji – Embriyoloji Laboratuarı

Dersin Saati: 13.oo–14.oo Salı

Dersin Öğrencisi: Histoloji-Embriyoloji AD uzmanlık öğrencileri, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri

Dersin Süresi: 6 ay

Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Birkan YAKAN

Dersin İçeriği:

1– Oosit toplama (OPU), inseminasyon (IVF) ve mikroenjeksiyon (ICSI) işlemleri (0.gün)

2– Fertilizasyon kontrolü (1.gün)

3– Klivaj, embriyo gelişiminin değerlendirilmesi ve embriyo transferi

(2.gün)

4–Embriyo gelişiminin değerlendirilmesi

5–Assisted hatching

6– Defragmantasyon

7–Embriyo biyopsisi

8– Sınav

9– Embriyo transferi (3.gün)

10-Blastokist gelişiminin dğerlendirilmesi

11–Embriyo transferi

12–Kriyoprezervasyon uygulamaları

13- Mikropipet hazırlığı

14- Hazır kültür sistemleri

 

HİS 719 Hücre Kültürü Teknikleri I I : (1-2-2)

Dersin Yeri: Histoloji – Embriyoloji anabilim Dalı ve Laboratuarı

Dersin Saati: 12.oo–16.oo Çarşamba

Dersin Öğrencisi: Histoloji-Embriyoloji AD uzmanlık öğrencileri, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri

Dersin Süresi: 6 ay

Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Saim ÖZDAMAR

Dersin İçeriği:

1– Ana hücre kültürü tipleri

2– Hücrelerin krioprezervasyonu

3– Hücrelerin depolanması

4– Kültür hücrelerinin korunması

5– Hücre kalitesinin kontrolü

6– Hücre hattı

7– Hücre hattının kontrolü

8– Alternatif hücre kültürü sistemleri

9-- Hücre kültürü protokolü

           10– Sınav

11– Hücre kültürü protokolü

12–Hücre kültürü protokolü

13-Hücre kültürü protokolü

14-Hücre kültürü protokolü


HİS 720 Seminer ve Makale Sunumu : (1-0-1)

Dersin Yeri: Histoloji – Embriyoloji Laboratuarı

Dersin Saati:

Dersin Öğrencisi: Histoloji-Embriyoloji AD uzmanlık öğrencileri, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri

Dersin Süresi: 6 ay

Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Saim ÖZDAMAR

Dersin İçeriği:

            1– Genel histoloji

2– Genel embriyoloji

3– Klasik ışık mikroskobu teknikleri

4– Sistemlerin gelişimi ve histolojisi

5– Dolaşım sistemi

6– Lenfoid sistem

7– Solunum sistemi

8– Solunum epiteli

9– Burun boşluğu

10- Farinks ve larinks

11– Sınav

12– Trakea

13- Bronşial ağaç

14- Alveoller

 


HİS 721 İmmünohistokimya : (1-2-2)

Dersin Yeri: Histoloji-Embriyoloji Laboratuarı

Dersin Saati:

Dersin Öğrencisi: Histoloji-Embriyoloji AD uzmanlık öğrencileri, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri

Dersin Süresi: 6 ay

Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih SÖNMEZ

Dersin İçeriği:

1-       İmmünohistokimyaya giriş

2-       Antikorlar

3-       İmmünohistokimyasal işaretleme yöntemleri

4-       İmmünohistokimya için gerekli koşullar

5-       Ultrastrüktürel immünohistokimya

6-       Ultrastrüktürel immünohistokimyada kullanılan işaretleyiciler

7-       Elektronmikroskopide immunogold yöntemleri

8-       Işık mikroskopide işaretleme metodları

9-       Sınav

10-    Işık mikroskopide immun işaretlenmenin değerlendirilmesi

11-    Kromojenler

12-    Histolojik kesitlerin preparasyon teknikleri

13-    İmmunoişaretleme tekniklerinin uygulamaları

14-    Problemler ve çözümleri

 Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

4 HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI iconHİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

4 HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI iconHİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

4 HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI iconHİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

4 HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI iconHİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI DOKTORA DERSLERİ

4 HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI iconHİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI Doktora Dersleri ve İçerikleri

4 HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI iconProgramın Adı: HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI (Doktora)

4 HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI iconAnabilim Dalı: HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ X. YARIYIL İNTÖRN MÜFREDATI

4 HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI iconHİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

4 HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI iconHİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI

4 HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI iconHİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Dersleri ve İçerikleri

4 HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI iconProgramın Adı: HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI (Yüksek lisans)

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©tredocs.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents