BÖLÜM I: İkinci Dereceden Fonksiyon Grafikleri Açıklamalar icon

BÖLÜM I: İkinci Dereceden Fonksiyon Grafikleri Açıklamalar

Reklamlari:Indir 28.67 Kb.
TitleBÖLÜM I: İkinci Dereceden Fonksiyon Grafikleri Açıklamalar
Date conversion12.08.2013
Size28.67 Kb.
TypeDocuments
Source
BÖLÜM I: İkinci Dereceden Fonksiyon Grafikleri

Açıklamalar: Aşağıda verilen soruları bırakılan boşluklar arasına çözünüz.


 1. y =parabolü x eksenine teğet olduğuna göre, m kaçtır?
 1. y = parabolü x eksenini iki farklı noktada kestiğine göre m nin alabileceği

en küçük üç farklı tamsayı toplamını bulunuz.


3. parabolü x eksenini kesmediğine göre m nin alabileceği en küçük

tamsayı değerini bulunuz.


4. fonksiyonu ile y = 0 doğrusu teğet olduğuna göre, f(2)

kaçtır? 1. Aşağıda grafiği verilen parabolün simetri ekseni x = 3 doğrusudur. Bu parabolün x eksenini kestiği noktaların apsisleri çarpımı nedir?

^ BÖLÜM II: İkinci Dereceden Denklemin Kökleri İle Parabolün Ekseni Kestiği Noktalar Arasındaki İlişki

 1. Aşağıda verilen tabloyu doldurunuz.
DENKLEMLER

^ DENKLEMİN KÖKLERİ

PARABOLÜN X EKSENİNİ KESTİĞİ NOKTALAR

A == 0B ==0C = =0D ==0

^ BÖLÜM III: Denklem Katsayıları İle Kökler Toplam Ve Çarpımı Arasındaki İlişki

 1. Aşağıda verilen tabloyu doldurunuz.
Denklem

a

b

c
 1. denklemiyle ilgili aşağıdaki soruların doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz

 1. denklemi ikinci dereceden bir fonksiyon olarak tanımlıdır. (T) (F)

 2. denklemin kökler toplamı –1 dir. (T) (F)

 3. denklemi ikinci dereceden bir fonksiyon olarak tanımlıdır. (T) (F)
 1. Aşağıda verilen soruyu hesap makinası kullanarak çözünüz.

Ali’nin Problemi: Ali su ile dolu olan bir damacanın musluğu açıyor ve damacanadaki su seviyesini zamana göre not ediyor. Ali verilerini bir tablo haline getiriyor ve hesap makinesi yardımıyla su seviyesinin zamana göre değişiminin grafiğini çiziyor.


Geçen zaman

Su seviyesi

0 s

120 mm

10 s

100 mm

20 s

83 mm

30 s

66 mm
 1. denkleminin kökler çarpımı nedir?

  1. 1

  2. 2

  3. 0

  4. 4

  5. -4Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

BÖLÜM I: İkinci Dereceden Fonksiyon Grafikleri Açıklamalar iconESH, Hemogram, idrar tahlili KC fonksiyon testleri Renal fonksiyon

BÖLÜM I: İkinci Dereceden Fonksiyon Grafikleri Açıklamalar iconİnteraktif Bilgisayar Grafikleri

BÖLÜM I: İkinci Dereceden Fonksiyon Grafikleri Açıklamalar iconİKİNCİ BÖLÜM SAVAŞ SİLAHLARI G İ R İ Ş

BÖLÜM I: İkinci Dereceden Fonksiyon Grafikleri Açıklamalar iconSon aldığınız dereceden / diplomadan başlayarak yazınız

BÖLÜM I: İkinci Dereceden Fonksiyon Grafikleri Açıklamalar iconSon aldığınız dereceden / diplomadan başlayarak yazınız

BÖLÜM I: İkinci Dereceden Fonksiyon Grafikleri Açıklamalar iconİKİNCİ BÖLÜM Öğrenci Kabul, Kayıt Koşulları ve Öğrenci Statüsü

BÖLÜM I: İkinci Dereceden Fonksiyon Grafikleri Açıklamalar iconSheet 1: Fonksiyon

BÖLÜM I: İkinci Dereceden Fonksiyon Grafikleri Açıklamalar iconFONKSİYONLAR-1 FONKSİYON KAVRAMI

BÖLÜM I: İkinci Dereceden Fonksiyon Grafikleri Açıklamalar iconKafkasya'da ortaya çıkan her sorun; Türkiye'yi, birinci dereceden ilgilendirir. Bunun tek nedeni, "enerji kanalları" ve bunların, Türkiye için yaşamsal önemi

BÖLÜM I: İkinci Dereceden Fonksiyon Grafikleri Açıklamalar iconAçık bir fonksiyon olsun f

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©tredocs.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents