KOLOANAL BOLGENİN BENİGN HASTALIKLARI Prof Dr Tahsin Çolak ME.Ü Tıp Fak. Genel Cerrahi AD. Kolorektal Cerrahi Birimi icon

KOLOANAL BOLGENİN BENİGN HASTALIKLARI Prof Dr Tahsin Çolak ME.Ü Tıp Fak. Genel Cerrahi AD. Kolorektal Cerrahi Birimi

Reklamlari:Indir 445 b.
TitleKOLOANAL BOLGENİN BENİGN HASTALIKLARI Prof Dr Tahsin Çolak ME.Ü Tıp Fak. Genel Cerrahi AD. Kolorektal Cerrahi Birimi
Date conversion06.12.2012
Size445 b.
TypeDocuments
Source


KOLOANAL BOLGENİN BENİGN HASTALIKLARI

 • Prof Dr Tahsin Çolak

 • ME.Ü Tıp Fak. Genel Cerrahi AD. Kolorektal Cerrahi Birimi


 • 1 Fonksiyonel bozukluklar

 • 2. Organik bozukluklarİnsidans ve tanım

 • İnsidans ve tanım

  • Gastrointestinal sitemin en sık yaşanan ve hastayı hekime götüren
  • Tanımlar
   • Anormal çap ve sertlikte olması
   • Seyrek defekasyon (haftada 3-5’ten az)
   • Güncel olan hastanın defekasyonda huzursuzluk hissetmesi


Whitehead kriterleri

 • 12 aydır laksatif kullanmayan hastada

  • 1. dışkılama süresinin %25’ini ıkınarak geçirme
  • 2. dışkılamalarının %25’inden fazlasında yetersiz boşalma hissi
  • 3. dışkılamaların %25’inden fazlasında sert veya keçi pisliği şeklinde dışkılama
  • 4. haftada iki veya daha az çıkma


Klinik

 • Distansiyon

 • Karında sıkıntı hissi

 • Ağrı

 • Ağızda kötü tat

 • Baş ağrısı

 • Bulantı

 • bitkinlikHastaya yaklaşım

 • Öncelikle kompleks tetkiklere gitmeden

  • Fizik aktivitenin arttırılması
  • Daha fazla sıvı alımı
  • Günlük en az 30 gr lifli gıda
  • Ve konstipasyonun yol açtığı hemorid, fissür ve sitriktürler düzeltilmeli


Hastaya yaklaşım

 • İdyopatik kabızlık yaygın görülmekle birlikte

 • Megakolon (nörojenik, toksik, mekanik, dejeneratif)

  • Hirschsprung hast
  • Rekürren volvulus
  • Sistemik skleroz
 • Rektosel

 • Sigmoidosel

 • İntussuseption

 • Kolonik inersiya

 • Pudental sinir hasarıGerekli tetkikler

 • Sırasıyla

  • 1. Çift kontrast kolon G / Kolonoskopi
  • 2. transit çalışması
  • 3. sine defekografi ve EMG


Tanı

 • 1. kolonik nedenler ( kolonik inesiya)

 • 2.pelvik çıkım obstriksiyonu (pelvik taban disfoksiyonu, paradoksal puborektal kasılma)

 • 3. kombine kolonik ve pelvik çıkım obst.

 • 4.normal transitli kabızlık (irritable barsak send.)Kolonik inersiya

 • Dev ilerletici hareketlerde azalma

 • İlerletici hareket uyarılarına karşı cevapta azalma

 • Neden:

  • Miyenterik ağda inflamasyon
  • Agirofilik nöron (peristalitizm kordinasyonundan sorumlu) sayısında azalma
  • Normal yada artmış sayıda Schwann hücresi gibi miyenterik ağ anormallikleri
  • Kolon kas hipertrofisi
  • Kolon kaslarında düşük VİP düzeyi


Divertiküler hastalık

 • Tanım ve Sıklık

 • Genelikle a. rektilerin kolona girişlerinde oluşan kas dokusu zayıflığı sonucu oluşan mukozal fıtıklaşmaya bağlı kesecikler

 • Gelişmekte olan ülkelerde az (sıklıkla sağ kolon, gerçek divertikül sıklığı fazla)

 • Gelişmiş ülkelede daha sık (sıklıkla sol ve sigmid)

 • 50 yaş ve üstünde daha sıkEtiyoloji

 • Kolon divertikülleri psödo ve pulsyon tipi divertiküllerdir

 • Liften fakir diyet en önemli etken

 • Kollojen doku hast.

 • Laplas kanununa göre en dar kolon segmentinde basınç en fazladır (sigmoid)

 • Yaşla birlikte kas mukavemeti azalır

 • Lifsiz beslenme sol kolondaki gaita miktarın azaltır ve oluşan basınç dağılımı bozulur

 • Basınç aynı zamanda duvara 10 kat fazla olur.

 • Aynı zamanda kolon duvarında kalınlaşma var (neden mi?, sonuç mu?)

 • Normalde boyut mm ile ölçülür, ama 15-20 cm. kadar büyüyebilürsınıflama

 • Asemtomatik

  • Divertiküler has. (divertiküloz)
 • Semptomatik

  • İnflamtuar (Akut divertikülit)
   • Komplike
   • Non-komplike
  • Non-inflamatuar
   • Akut ağrı
   • Kronik ağrı
   • kanama


Klinik

 • Divertikülit

  • Divertikülün ağızının tıkanması sonucunda olur
  • Akut divertikülitte
   • Karın ağrısı
   • Barsak alışkanlığında değişme
   • Lokal hassasiyet
   • Ateş ve lökositoz


Klinik

 • Çoğunlukla asemtomatik

 • Non-infl. Sol alt kadran ağrısı ve barsak alışkanlığında değişme

 • Sağ kolon divertikülleri genel asemtomatik, semptomatik olursa akut appendisiti taklit ederAdenoma

 • adenoma malign potansiyeli

  • büyüklüğüne, büyüme özelliklerine ve epitel atipisinin derecesine
  • <1 cm. adenomada kanser sıklığı <%1
  • 1-2 cm. lezyonlarda %10
  • >2 cm lezyonlarda >%45
 • tübüler adenom en sık görülen grup; malignite riski %5

 • tübülovillöz grupta %22

 • villöz adenom en az görülen grup; %40

 • epitel displazinin artması ile maligniteye dönüşüm potansiyeli de artmakta

 • sesil lezyonların saplı olanlara göre malignite potansiyeli daha fazla

 • malign şekle dönüşme en az 5 yıl, ama genellikle 10-15 yılThe colonoscopic appearance of rectal polyps that proved to be tubular adenomas are seen aboveTwo colonoscopic views of a small polyp that proved to be a tubular adenoma is seen aboveThe gross appearance of a villous adenoma is shown above the surface at the left, and in cross section at the right. Note that this type of adenoma is sessile, rather than pedunculated, and larger than a tubular adenoma (adenomatous polyp). A villous adenoma averages several centimeters in diameter, and may be up to 10 cm.E-Hemoroid

 • submüköz venlerin genişlemesinden oluşur.

 • Genellikle sağ anterolateral, sağ posterolateral ve sol lateral bölümde yer alırlar.

 • Internal hemoroidler linea dentatanın üzerinde yer alır ve bu nedenle üzerisi mukoza ile örtülüdür.

 • Bu tip hemoroidlerde kanama ve prolabsus olabilir.

 • Ancak ağrıya neden olmazlar.

Eksternal hemoroidler

 • linea dentatanın altından gelişir ve üzeri deri ile örtülüdür

 • Eksternal hemoroidler kanamaz ancak tromboze olabilir.

 • Aynı zamanda ağrı ve kaşıntıya yol açarlar.

 • Sekonder skar dokusunun gelişmeşi deride nöbetçi meme oluşmasına yol açmaktadır.

 • Heredite en önemli faktördür.

 • Bununla birlikte sert dışki, uzamış kabızlık, artmış karın içi basıncı ve pelvik tabandaki bozukluklar hemoroid gelişiminde rol oynamaktadır. Internal hemoroid derecelendirmesi

 • 1. derecede yanlızca kanama vardır.

 • 2. derecede kanama ile birlikte prolapsus mevcuttur. Prolabsus spontan redükte olmaktadır.

 • 3. derecede kanama ve prolabsus vardır. Prolapsus elle redükte edilmektedir.

 • 4. derecede kanama ve inkanserasyon vardır. Redüksiyon olmaz.F-Anal Fissür

 • Anodermde ortaya çıkan yırtıklardır

 • Bu bölge topografik olarak internal sfinkterin alt yarısına dek gelir.

 • %90’ı posteriorda, %10’u anteriorda ortaya çıkar.

 • Katı gaitanın mukozayı yırtmasıyla oluşur.

 • Bununla birlikte sık defeksyon yapanlarda ve ishal olanlarda fisürler gelişir.

 • Anorektumun non spesifik inflamasyonları fissür oluşumu için ortam yaratabilirler. • Anal fissürün en sık şikayeti defekasyon sırasında ortaya çıkan ağrı ve kanamadir.

 • Kronisite bulguları;

  • Anal fissürün distalinde oluşan deri çıkıntısı (skin tag),
  • proksimalinde oluşan hipertrofik papilla,
  • anal fissürün tabanında internal sfinkterin liflerinin görülmesidir.
  • Tekrarlayan akut ataklar kronik anal fissür gelişimine yol açmaktadır.


A-Anorektal abseler

 • 1-kriptoglandüler Abseler: Dentat line hizasındaki kriptalarda bulunan anal glandların enfeksiyonudur.

 • yabancı cisim, travma, maligin hastalıklar, radyasyon, Chron hastalığı, spesifik infeksiyonlar (tbc) gibi durumlarda etiyolojide rol oynar.

 • Bakteri kültürlerinde genellikle E.Coli ürer. Anal glandlar internal ve eksternal sfinkter arasında bulunurlarTanı

 • Ciddi anal ağrı ve palpabl fluktuan kitle ile birlikte ateş saptanabilir.

 • Peri anal apselerde anüs yakınında kızarıklık, hassas bir şişlik bulunur.

 • İskiyorektal apselerde şişlik ve hassasiyet daha lateraldedir.

 • Yüksek intra müsküler apselerde genellikle şişlik saptanmaz, dijital muayenede fluktuasyon veren bir kitle saptanır.

 • Supra levatör apselerinde dijital muayene ile bu kitlenin supra levatörik olduğu hisedilir.

 • Son iki hastalıkta anüs ve alt rektumda ağrı ile birlikte ateş ve tiremeler göze çarpar.PERİANAL FİSTÜLLER

 • Perianal fistül rektum ile perineal deri arasında bulunan iç yüzü granülasyon dokusuyla örtülü, dışta indürasyon ve fibröz dokularla çevrelenmiş bir oluşumdur.

 • Fistülün bir iç ve bir dış deliği vardır. İç delik basit fistüllerde line pektinea hizasında ve postriordadır.

 • Dijital muayenede fibröz bir sertlik olarak algılanır.

 • Dış delik perineal bölgededir.

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

KOLOANAL BOLGENİN BENİGN HASTALIKLARI Prof Dr Tahsin Çolak ME.Ü Tıp Fak. Genel Cerrahi AD. Kolorektal Cerrahi Birimi iconADRENAL GLAND CERRAHİ HASTALIKLARI Prof. Dr. Cavit ÇÖL Genel Cerrahi Anabilimdalı

KOLOANAL BOLGENİN BENİGN HASTALIKLARI Prof Dr Tahsin Çolak ME.Ü Tıp Fak. Genel Cerrahi AD. Kolorektal Cerrahi Birimi iconPARATİROİD HASTALIKLARI Prof. Dr. Cavit ÇÖL Genel Cerrahi Anabilimdalı

KOLOANAL BOLGENİN BENİGN HASTALIKLARI Prof Dr Tahsin Çolak ME.Ü Tıp Fak. Genel Cerrahi AD. Kolorektal Cerrahi Birimi iconT. C Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Karaciğerin Paraziter Kistik Hastalıkları

KOLOANAL BOLGENİN BENİGN HASTALIKLARI Prof Dr Tahsin Çolak ME.Ü Tıp Fak. Genel Cerrahi AD. Kolorektal Cerrahi Birimi iconAkut karın Doç. Dr. Tahsin Çolak Genel

KOLOANAL BOLGENİN BENİGN HASTALIKLARI Prof Dr Tahsin Çolak ME.Ü Tıp Fak. Genel Cerrahi AD. Kolorektal Cerrahi Birimi iconDerinin Cerrahi Hastalıkları ve Malign Melanoma Prof. Dr. Cavit ÇÖL

KOLOANAL BOLGENİN BENİGN HASTALIKLARI Prof Dr Tahsin Çolak ME.Ü Tıp Fak. Genel Cerrahi AD. Kolorektal Cerrahi Birimi iconHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

KOLOANAL BOLGENİN BENİGN HASTALIKLARI Prof Dr Tahsin Çolak ME.Ü Tıp Fak. Genel Cerrahi AD. Kolorektal Cerrahi Birimi iconCERRAHİDE ETİK İLKELER Prof. Dr. Cavit ÇÖL Genel Cerrahi Anabilimdalı

KOLOANAL BOLGENİN BENİGN HASTALIKLARI Prof Dr Tahsin Çolak ME.Ü Tıp Fak. Genel Cerrahi AD. Kolorektal Cerrahi Birimi iconPANKREAS KANSERLERİ VE DİĞER TÜMÖRLERİ Prof. Dr. Cavit ÇÖL Genel Cerrahi Anabilimdalı

KOLOANAL BOLGENİN BENİGN HASTALIKLARI Prof Dr Tahsin Çolak ME.Ü Tıp Fak. Genel Cerrahi AD. Kolorektal Cerrahi Birimi iconERKEN POSTOPERATİF HASTA BAKIMI (Reanimasyon) Prof. Dr. Cavit ÇÖL Genel Cerrahi Anabilimdalı

KOLOANAL BOLGENİN BENİGN HASTALIKLARI Prof Dr Tahsin Çolak ME.Ü Tıp Fak. Genel Cerrahi AD. Kolorektal Cerrahi Birimi iconKocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Stratejik Plan Çalışması

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©tredocs.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents