Bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar icon

Bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar

Reklamlari:Indir 24.73 Mb.
TitleBazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar
Page324/549
Date conversion04.11.2012
Size24.73 Mb.
TypeDocuments
Source
1   ...   320   321   322   323   324   325   326   327   ...   549
Hariç: vajinanın postoperatif adezyonları (N99.2)


N89.6 Sıkı himenal ring
Rijit himen
Tight introitus
Hariç: imperfore himen (Q52.3)


N89.7 Hematokolpos
Hematokolpos, hematometra veya hematosalpinks ileN89.8 Vajinanın diğer tanımlanmış enflamatuvar bozuklukları
Lökore BŞT
Eski vajinal laserasyon
Vajinanın pesari ülseri
Hariç: süren obstetrik yaralanma (O70.-, O71.4, O71.7-O71.8)
pelvis tabanının kaslarını tutan eski laserasyon (N81.8)


N89.9 Vajinanın enflamatuvar olmayan bozukluğu, tanımlanmamış

N90 Vulva ve perinenin diğer enflamatuvar olmayan bozuklukları
Hariç: vulvanın karsinoma in situsu (D07.1)
süren obstetrik yaralanma (O70.-, O71.7-O71.8)
vulvanın enflamasyonu (N76.-)


N90.0 Hafif vulvar displazi
Vulvar intraepitelial neoplazi [VIN], grade IN90.1 Orta vulvar displazi
Vulvar intraepitelial neoplazi [VIN], grade IIN90.2 Şiddetli vulvar displazi, başka yerde sınıflanmamış
Şiddetli vulvar displazi BŞT
Hariç: vulvar intraepitelial neoplazi (VIN), grade III şiddetli displaziyiyle
birlikte (D07.1)


N90.3 Vulvanın displazisi, tanımlanmamışN90.4 Vulvanın lökoplakisi
Vulvanın Distrofisi
Vulvanın KravrozisiN90.5 Vulva atrofisi
Vulva stenozuN90.6 Vulva hipertrofisi
Labia hipertrofisiN90.7 Vulvar kistN90.8 Vulvanın ve perinenin diğer tanımlanmış enflamatuvar olmayan bozuklukları
Vulvanın adezyonları
Klitorisin hipertrofisiN90.9 Vulva ve perinenin enflamatuvar olmayan bozukluğu, tanımlanmamış

N91 Menstrüasyonun yokluğu, azlığı ve seyrekliği
Hariç: ovarian disfonksiyon (E28.-)


N91.0 Primer amenore
Pubertede menstrüasyonun başlamamasıN91.1 Sekonder amenore
Daha önceden menstrüasyonu olan kadının menstrüasyonunun olmamasıN91.2 Amenore, tanımlanmamış
menstrüasyonun olmaması BŞTN91.3 Primer oligomenore
Başlangıçtan sonra menstrüasyonun az veya seyrek olmasıN91.4 Sekonder oligomenore
Sekonder oligomenore önceden normal dönemli bir kadında menstrüasyonun
az ve seyrek olmasıN91.5 Oligomenore, tanımlanmamış
Hipermenore BŞT

N92 Menstrüasyonun aşırı, sık ve düzensiz olması
Hariç: postmenapozal kanama (N95.0)


N92.0 Aşırı ve sık menstrüasyon, düzenli siklus ile
Ağır dönemler BŞT
Metroraji BŞT
PolimenoreN92.1 Aşırı ve sık menstrüasyon, düzensiz siklus ile
Düzensiz intermenstrual kanama
Düzensiz, kısa aralıklı, menstrual kanamalar arasında
Menometroraji
Metroraji1   ...   320   321   322   323   324   325   326   327   ...   549

Reklamlari:

Similar:

Bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar iconI. ULUSLARARASI PARAZİTER HASTALIKLAR SEMPOZYUMU

Bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar iconAras Havzası I. Uluslararası Paraziter Hastalıklar Sempozyumu (19-21 Mart 2011, Nahçıvan )

Bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar iconOtoimmün Hastalıklar Kollajen vasküler hastalıklar Bağ dokusu hastalıkları

Bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar iconÖZET Kantaroğlu Ö. Ç.,, Enfeksiyöz mononükleoz: 44 vakanın retrospektif analizi

Bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar iconKRONİK HASTALIKLAR VE BESLENME Prof. Dr. Gülay KOÇOĞLU Beslenmeyle İlgili Kronik Hastalıklar

Bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar iconDEJENERATİF HASTALIKLAR DEJENERATİF HASTALIKLAR Primer gri maddeyi etkileyen

Bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar icon2547 Sayılı Yükseköğretim Kunununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine

Bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar iconT. C Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Karaciğerin Paraziter Kistik Hastalıkları

Bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar icon6111 Sayılı “ Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar iconBAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©tredocs.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents