Bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar icon

Bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar

Reklamlari:Indir 24.73 Mb.
TitleBazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar
Page156/549
Date conversion04.11.2012
Size24.73 Mb.
TypeDocuments
Source
1   ...   152   153   154   155   156   157   158   159   ...   549
H10 Konjonktivit
Hariç: keratokonjonktivit (H16.2)


H10.0 Mukopürülan konjonktivitH10.1 Akut atopik konjonktivit
Akut papiller konjonktivitH10.2 Akut konjonktivitler, diğerH10.3 Akut konjonktivit, tanımlanmamış
Hariç: oftalmia neonatorum BŞT (P39.1)


H10.4 Kronik konjonktivit
Hariç:Vernal keratokonjonktivit (H16.2.7)H10.5 BlefarokonjonktivitH10.8 Konjonktivitler, diğerH10.9 Konjonktivit, tanımlanmamış

H11 Konjonktivanın diğer bozuklukları
Hariç: keratokonjonktivit (H16.2)


H11.0 Pterjiyum
Hariç: psödopterjiyum (H11.8)


H11.1 Konjonktival dejenerasyon ve birikimler
Konjonktival arjirozis [argyria]
Konjonktival konkresyonlar
Konjonktival pigmentasyon
Konjonktival kserozis BŞT
PinguekülaH11.2 Konjonktival skarlar
SemblefaronH11.3 Konjonktival hemoraji
Subkonjonktival hemorajiH11.4 Konjonktival vasküler bozukluklar ve kistler, diğer
Konjonktival anevrizma
Konjonktival hiperemi
Konjonktival ödemH11.8 Konjonktiva bozuklukları diğer, tanımlanmış
PsödopterjiyumH11.9 Konjonktiva bozuklukları, tanımlanmamış

H13* Konjonktiva bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklardaH13.0* Konjonktivanın filaryal enfeksiyonu (B74.- †)H13.1* Konjonktivit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda
Acanthamoeba Konjonktiviti (B60.1.1†)
Adenoviral folliküler (akut) Konjonktivit (B30.1†)
Klamidyal Konjonktivit (A74.0†)
Difteritik Konjonktivit (A36.8.1†)
Gonokokkal Konjonktivit (A54.3.1†)
Hemorajik (akut) (epidemik) Konjonktivit (B30.3†)
Herpes simpleks Konjonktiviti (B00.5.1†)
Meningokokkal Konjonktivit (A39.8.2†)
Newcastle Konjonktiviti (B30.8.1†)
Zoster Konjonktiviti (B02.3.2†)H13.2* Konjonktivit, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklardaH13.3* Oküler pemfigoid (L12.-†)H13.8* Konjonktivanın diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda


Sklera, kornea, iris ve siliyer cisim bozuklukları
(H15-H22)

H15 Sklera bozukluklarıH15.0 SkleritH15.1 EpiskleritH15.8 Skleranın diğer bozuklukları
Hariç: dejeneratif miyopi (H44.2)


H15.9 Sklera bozuklukları, tanımlanmamış

H16 KeratitH16.0 Kornea ülseri
Ülser, korneal BŞT
Korneada santral ülser
Korneada marjinal ülser
Korneada perfore ülser
Korneada halka şeklinde ülser
Korneada hipopyonlu ülser
Mooren ülseri1   ...   152   153   154   155   156   157   158   159   ...   549

Reklamlari:

Similar:

Bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar iconI. ULUSLARARASI PARAZİTER HASTALIKLAR SEMPOZYUMU

Bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar iconAras Havzası I. Uluslararası Paraziter Hastalıklar Sempozyumu (19-21 Mart 2011, Nahçıvan )

Bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar iconOtoimmün Hastalıklar Kollajen vasküler hastalıklar Bağ dokusu hastalıkları

Bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar iconÖZET Kantaroğlu Ö. Ç.,, Enfeksiyöz mononükleoz: 44 vakanın retrospektif analizi

Bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar iconKRONİK HASTALIKLAR VE BESLENME Prof. Dr. Gülay KOÇOĞLU Beslenmeyle İlgili Kronik Hastalıklar

Bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar iconDEJENERATİF HASTALIKLAR DEJENERATİF HASTALIKLAR Primer gri maddeyi etkileyen

Bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar icon2547 Sayılı Yükseköğretim Kunununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine

Bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar iconT. C Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Karaciğerin Paraziter Kistik Hastalıkları

Bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar icon6111 Sayılı “ Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar iconBAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©tredocs.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents