Bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar icon

Bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar

Reklamlari:Indir 24.73 Mb.
TitleBazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar
Page121/549
Date conversion04.11.2012
Size24.73 Mb.
TypeDocuments
Source
1   ...   117   118   119   120   121   122   123   124   ...   549
F60 Özel kişilik bozuklukları
Bunlar, bireyin kişilik ve davranışsal eğilimlerindeki ileri derecede
bozukluklardır; direkt olarak hastalık veya zedelenmeden, beyine bir zarardan,
veya diğer bir psikiatrik bozukluktan dolayı oluşmazlar; genellikle kişiliğin bir
çok bölümünü içine alırlar; neredeyse daima ileri derecedeki kişisel gerilim ve
sosyal ilişkilerin bozulması ile bağlantılıdır. Genellikle çocukluk ve ergenlikten
itibaren açığa çıkar ve tüm erişkinlik boyunca devam ederler.F60.0 Paranoid kişilik bozuklukları
Engellere aşırı hassasiyet, kendine müdahaleleri affetmeme, şüphecilik ve
diğerlerinin doğal veya dostça tavırlarını yanlış yorumlayarak düşmanlık veya
kibir şeklinde algılama; seksüel partnerin veya eşin cinsel sadakatinden hiç bir
kanıt olmaksızın sürekli şüphe duyma ve kişisel hakları için inatçı ve hırçın
tutum ile karakterize olan kişilik bozukluğu. Aşırı derecede kendine-önem
verme ve kendini-referans alma olabilir.
Ekspansif paranoid Kişilik (bozukluğu)
Fanatik Kişilik (bozukluğu)
Querulant Kişilik (bozukluğu)
Paranoid Kişilik (bozukluğu)
sensitif paranoid Kişilik (bozukluğu)
Hariç: paranoya (F22.0)
· querulans(F22.8)
paranoid:
· psikoz(F22.0)
· şizofreni(F20.0)
· durum (F22.0)


F60.1 Şizoid kişilik bozukluğu
Yalnız başına yapılan aktiviteleri, fantazi ve iç gözlemi tercih ederek duyuşsal,
sosyal veya diğer temaslardan kaçınma ile karakterize kişilik bozukluğu.
Duyguları açıklama ve zevk alma bakımından kısıtlı bir kapasite vardır.
Hariç: Asperger sendromu (F84.5)
deluzyon bozukluğu (F22.0)
çocukluk çağının şizoid bozukluğu (F84.5)
şizofreni (F20.-)
şizotipal bozukluk (F21)


F60.2 Disosyal kişilik bozukluğu
Sosyal zorunlulukları göz ardı etme ve diğer kişilerin duygularına karşı katı bir
Sosyal zorunlulukları göz ardı etme ve diğer kişilerin duygularına karşı katı bir
normlar arasında büyük bir uçurum vardır. Davranış, cezalandırmayı da içine
alacak şekilde ters yaşantıyla kolaylıkla değiştirilemez. Engellenmeye tolerans
ve şiddet ve saldırganlığın boşalma eşiği düşüktür. Diğerlerini suçlama veya
kişiyi toplumla çatışma içine sokan davranışları için makul açıklamalar getirme
eğilimi vardır.
Amoral Kişilik (bozukluğu)
Antisosyal Kişilik (bozukluğu)
Asosyal Kişilik (bozukluğu)
Psikopatik Kişilik (bozukluğu)
Sosyopatik Kişilik (bozukluğu)
Hariç: iletişim bozuklukları(F91.-)
emosyonel olarak durağan olmayan kişilik bozukluğu (F60.3)


F60.3 Emosyonel olarak durağan olmayan kişilik bozukluğu
Kesin olarak fevri ve sonuçlarını düşünmeksizin hareket etme eğilimi ile
karakterize olan kişilik bozukluğudur; duygu durum önceden tahmin edilemez
ve kaprislidir. Duygu feveranlarını ve davranışsal patlamaları kontrol etmede
bir kapasitesizlik vardır. Kavgacı davranma ve özellikle fevri davranışları
engellendiği zaman başkalarıyla çatışma eğilimi vardır. İki tip ayırt edilebilir:
Fevri (impulsif) tip baskın olarak emosyonel instabilite ve içtepilerin
kontrolünün yokluğu ile karakterizedir. Borderline tip ise ilaveten kendilik
imgesinde, amaçlarda ve içsel tercihlerde bozulmayla; kronik bir boşluk
hissiyle; yoğun ve durağan olmayan kişiler arası ilişkilerle; ve intihar
teşebbüslerini de içine alacak şekilde kendi-kendine zarar verici şekilde
davranma eğilimiyle karakterizedir.
Saldırgan Kişilik (bozukluğu)
Borderline Kişilik (bozukluğu)
Patlayıcı Kişilik (bozukluğu)
1   ...   117   118   119   120   121   122   123   124   ...   549

Reklamlari:

Similar:

Bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar iconI. ULUSLARARASI PARAZİTER HASTALIKLAR SEMPOZYUMU

Bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar iconAras Havzası I. Uluslararası Paraziter Hastalıklar Sempozyumu (19-21 Mart 2011, Nahçıvan )

Bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar iconOtoimmün Hastalıklar Kollajen vasküler hastalıklar Bağ dokusu hastalıkları

Bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar iconÖZET Kantaroğlu Ö. Ç.,, Enfeksiyöz mononükleoz: 44 vakanın retrospektif analizi

Bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar iconKRONİK HASTALIKLAR VE BESLENME Prof. Dr. Gülay KOÇOĞLU Beslenmeyle İlgili Kronik Hastalıklar

Bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar iconDEJENERATİF HASTALIKLAR DEJENERATİF HASTALIKLAR Primer gri maddeyi etkileyen

Bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar icon2547 Sayılı Yükseköğretim Kunununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine

Bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar iconT. C Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Karaciğerin Paraziter Kistik Hastalıkları

Bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar icon6111 Sayılı “ Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar iconBAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©tredocs.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents