SOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI DERS KURULU icon

SOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI DERS KURULU

Reklamlari:Indir 275.72 Kb.
TitleSOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI DERS KURULU
Date conversion21.08.2013
Size275.72 Kb.
TypeDocuments
Source

SOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI DERS KURULU

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Toplam

Kardiyoloji

24

-

24

Farmakoloji

21

-

21

Patoloji

19

3

22

Göğüs Hastalıkları

15

-

15

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

13

-

13

Kulak Burun Boğaz

11
11

Radyoloji

6

-

6

Göğüs Cerrahisi

4

-

4

Acil Tıp

4

4

4

Nükleer Tıp

1

-

1

İyi Hekimlik Uygulamaları (IHU) Tıbbi Beceri

5

5

10

Modül

2

-

2

TFYD-300 Mesleki Yabancı Dil

8
8

TOPLAM

133

12

145
Dekan

Prof. Dr. Abdurrahman KADAYIFCI

^ Dönem III Koordinatörü

Doç. Dr. Levent ŞAHİN

Dönem III Koordinatör Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Seydi OKUMUŞ

^ Ders Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Murat YÜCE

Ders Kurulu Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Cengiz DURUCU
^ Ders Kurulu Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Mehmet Aksoy

Doç. Dr. Cengiz Durucu

Prof. Dr. Şükrü Aynacıoğlu

Doç. Dr. Feridun Işık

Prof. Dr. Kemal Bakır

Doç. Dr. Özlem Keskin

Prof. Dr. Hasan Bayram

Doç. Dr. Selim Kervancıoğlu

Prof. Dr. Metin Bayram

Doç. Dr. Ercan Küçükosmanoğlu

Prof. Dr. Mehmet Boşnak

Doç. Dr. Behçet Al

Prof. Dr. Vedat Davutoğlu

Doç. Dr. Ayhan Özkur

Prof. Dr. Tuncay Demiryürek

Doç. Dr. Belgin Alaşehirli

Prof. Dr. Öner Dikensoy

Doç. Dr. Orhan Özer

Prof. Dr. Levent Elbeyli

Doç. Dr. Murat Sucu

Prof. Dr. Ayten Filiz

Doç. Dr. Murat Yüce

Prof. Dr. Muzaffer Kanlıkama

Doç. Dr. Sabri Zincirkesen

Prof. Dr. Mehmet Kervancıoğlu

Doç. Dr. Şamil Hızlı

Prof. Dr. Metin Kılınç

Y.Doç. Dr Fatih Çelenk

Prof. Dr. Semih Mumbuç

Y.Doç. Dr. Nazan Bayram

Prof. Dr. Cuma Yıldırım

Y.Doç. Dr. Süleyman Ercan

Prof. Dr. Muradiye Nacak

Y. Doç. Dr. Coşkun Özsaraç

Prof. Dr. Mehtap Özkur

Y.Doç. Dr. Meral Uyar

Doç. Dr. Osman Başpınar

Y.Doç. Dr. Elif Baysal

Doç. Dr. Sacid Çoban

6 Kasım Salı

0830 - 0920
Dekanlık Saati
0930 – 1020
Koordinatörlük Saati
1030 – 1120

PAT

Vasküler hastalıklar patolojisi

C. Özsaraç

1130 – 1220

PAT

Ateroskleroz

C. Özsaraç
1330 – 1420

KAR

Nabız ve kan basıncı ölçümü

S. Ercan

1430 – 1520


1530 – 1620
7 Kasım Çarşamba

0830 - 0920

KAR

Kalp hastalıkları anamnezi

M. Aksoy

0930 – 1020

KAR

Kalp hastalıklarında semptomlar

M. Aksoy

1030 – 1120

KAR

Kalp hastalıklarında fizik muayene

M. Aksoy

1130 – 1220

1330 – 1420

FAR

Antihipertansif ilaçlar

B.Alaşehirli

1430 – 1520

FAR

Antihipertansif ilaçlar

B.Alaşehirli

1530 – 1620
8 Kasım Perşembe

0830 - 0920

KAR

Temel EKG

M. Sucu

0930 – 1020

KAR

Temel EKG

M. Sucu

1030 – 1120

KAR

Temel EKG

M. Sucu

1130 – 1220

1330 – 1420

PED

Çocuklarda dolaşım sistemi muayenesi

O. Başpınar

1430 – 1520

PED

Çocuklarda dolaşım sistemi muayenesi

O. Başpınar

1530 – 1620
9 Kasım Cuma

0830 - 0920

PED

Konjenital kalp hastalıkları (Asiyanotik)

M. Kervancıoğlu

0930 – 1020

PED

Konjenital kalp hastalıkları (Siyanotik)

O. Başpınar

1030 – 1120

PAT

İskemik kalp hastalıkları

C. Özsaraç

1130 – 1220

PAT

Kalp kapak hastalıkları

C. Özsaraç
1330 – 1420

FAR

Antihipertansif ilaçlar

B.Alaşehirli

1430 – 1520

FAR

Periferik vazodilatatörler

B.Alaşehirli

1530 – 1620
12 Kasım Pazartesi

0830 - 0920

PED

Akut romatizmal ateş

O. Başpınar

0930 – 1020

PED

Çocukluk çağı kalp yetmezliği

M. Kervancıoğlu

1030 – 1120

RAD

Kalp hastalıklarında radyolojik yaklaşım

S. Kervancıoğlu

1130 – 1220

1330 – 1420

KAR

Temel EKG

M. Sucu

1430 – 1520

KAR

Disritmiler

M. Sucu

1530 – 1620
13 Kasım Salı

0830 - 0920

FAR

Beta adrenerjik reseptör blokerleri

T. Demiryürek

0930 – 1020

FAR

Kalp glikozidleri ve kalp yetmezliğinde kullanılan diğer ilaçlar

A.Ş. Aynacıoğlu

1030 – 1120

FAR

Kalp glikozidleri ve kalp yetmezliğinde kullanılan diğer ilaçlar

A.Ş. Aynacıoğlu

1130 – 1220

1330 – 1420

FAR

Antiaritmik ilaçlar

T. Demiryürek

1430 – 1520

FAR

Antiaritmik ilaçlar

T. Demiryürek

1530 – 1620
14 Kasım Çarşamba

0830 - 0920

KAR

Koroner risk faktörleri

V. Davutoğlu

0930 – 1020

KAR

Koroner arter hastalıkları

V. Davutoğlu

1030 – 1120

FAR

Antianjinal ilaçlar

A.Ş. Aynacıoğlu

1130 – 1220

1330 – 1420

İHU

Radyoloji ünitesi tanıtımı

RADYOLOJİ

1430 – 1520


1530 – 162015 Kasım Perşembe

0830 - 0920

PAT

Myokardit ve kardiyomyopatiler

C. Özsaraç

0930 – 1020

PAT

Vaskülitler

C. Özsaraç

1030 – 1120

PAT

Kan damarları tümörleri

C. Özsaraç

1130 – 1220

1330 – 1420

KAR

Koroner arter hastalıkları

V. Davutoğlu

1430 – 1520

KAR

Koroner arter hastalıkları

V. Davutoğlu

1530 – 1620
16 Kasım Cuma

0830 - 0920

KAR

Kalp kapak hastalıkları

S. Ercan

0930 – 1020

KAR

Kalp kapak hastalıkları

S. Ercan

1030 – 1120

KAR

Kardiyopulmoner resusitasyon

O. Özer

1130 – 1220

1330 – 1420

KAR

Hipertansiyon

O. Özer

1430 – 1520

KAR

Hipertansiyon

O. Özer

1530 – 1620
19 Kasım Pazartesi

0830 - 0920

FAR

Otonom Sinir Sistemi ilaçları

M. Özkur

0930 – 1020

FAR

Parasempatomimetik ilaçlar

M. Özkur

1030 – 1120

FAR

Hipolipidemik ilaçlar

T. Demiryürek

1130 – 1220

1330 – 1420

KAR

Kalp yetmezliği

M. Aksoy

1430 – 1520

KAR

Kalp yetmezliği

M. Aksoy

1530 – 1620
20 Kasım Salı

0830 - 0920

KBB

KBB hastalıklarında tanı ve muayene yöntemleri

E. Baysal

0930 – 1020

KBB

KBB hastalıklarında tanı ve muayene yöntemleri

E. Baysal

1030 – 1120

KBB

Dispnea ve Stridor

F. Çelenk

1130 – 1220

KBB

Trakeostomi

F. Çelenk
1330 – 1420

PAT

Patoloji pratik

C.Özsaraç

1430 – 1520


1530 – 1620
21 Kasım Çarşamba

0830 - 0920

KAR

Perikardit

M. Yüce

0930 – 1020

KAR

Enfektif endokarditler

M. Yüce

1030 – 1120

KAR

Kardiyomyopatiler

S. Ercan

1130 – 1220

1330 – 1420

İHU

Temel ilk yardım eğitimi becerisi (3. Sınıf amfisi)

C. Yıldırım

1430 – 1520

İHU

Temel ilk yardım eğitimi becerisi (3. Sınıf amfisi)

C. Yıldırım

1530 – 1620
22 Kasım Perşembe

0830 - 0920

PAT

Üst solunum yolu hastalıkları patolojisi

K. Bakır

0930 – 1020

PAT

Solunum yolu konjenital anomalileri

K. Bakır

1030 – 1120

KBB

Akut - kronik sinüzit ve komplikasyonları

S. Mumbuç

1130 – 1220

KBB

Nazal obstruksiyon

S. Mumbuç
1330 – 1420

KBB

Larinks Kanserleri

M. Kanlıkama

1430 – 1520

KBB

Boyun Kitleleri

M. Kanlıkama

1530 – 1620
23 Kasım Cuma

0830 - 0920

GÖH

Solunum sistemi hastalıklarında semptomatoloji

A.Filiz

0930 – 1020

GÖH

Solunum sistemi hastalıklarında fizik muayene

H. Bayram

1030 – 1120

PAT

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı

K. Bakır

1130 – 1220

PAT

Pulmoner infeksiyonlar

K. Bakır
1330 – 1420

GÖH

Solunum Fonksiyon Testleri ve yorumu

N. Bayram

1430 – 1520

GÖH

KOAH patogenezi ve kliniği

Ö. Dikensoy

1530 – 1620
26 Kasım Pazartesi

0830 - 0920

GÖH

Pnömoni

N. Bayram

0930 – 1020

GÖH

Pnömoni

N. Bayram

1030 – 1120

PED

Çocukluk çağında pnömoni

Ö. Keskin

1130 – 1220

PED

Çocukluk çağında pnömoni

Ö. Keskin
1330 – 1420

FAR

Parasempatolitikler ve antikolinesterazlar

M. Özkur

1430 – 1520

FAR

Sempatomimetik ilaçlar

M. Özkur

1530 – 1620
27 Kasım Salı

0830 - 0920

KBB

Epistaksis

C.Durucu

0930 – 1020

KBB

Tonsil ve Farinks hastalıkları

C.Durucu

1030 – 1120

PAT

Akciğer tüberkülozu

K. Bakır

1130 – 1220

PAT

Akciğer tüberkülozu

K. Bakır
1330 – 1420

KBB

Tıkayıcı Uyku Apne Hastalığı

S. Mumbuç

1430 – 1520


1530 – 1620
28 Kasım Çarşamba

0830 - 0920

GÖH

Tüberküloz

N. Bayram

0930 – 1020

GÖH

Tüberküloz

N. Bayram

1030 – 1120

ACİL

Hava yolunun açılması ve solunumun sağlanması

B.Al

1130 – 1220

ACİL

Hava yolunun açılması ve solunumun sağlanması

B.Al
1330 – 1420

FAR

Sempatolitik ilaçlar

M. Özkur

1430 – 1520

FAR

Nikotin ve ganglion stimülanları ve ganglion blokörleri

M. Özkur

1530 – 1620
29 Kasım Perşembe

0830 - 0920

PED

Çocukluk çağı tüberkülozu

M. Kılınç

0930 – 1020

PED

Kistik fibrozis

Ö. Keskin

1030 – 1120

PED

Hışırtılı çocuğa yaklaşım

E.Küçükosmanoğlu

1130 – 1220

1330 – 1420

İHU

Nasıl akademisyen olurum? (3. Sınıf amfisi)

H.Bayram

1430 – 1520


1530 – 1620
30 Kasım Cuma

0830 - 0920

PAT

Bronşiektazi, amfizem

K. Bakır

0930 – 1020

PAT

Diffüz interstisyel akciğer hastalıkları

K. Bakır

1030 – 1120

GÖH

Tütün ve akciğer sağlığı

Ö. Dikensoy

1130 – 1220

1330 – 1420

İHU

Tıp öğrencisi ve araştırma görevlisi ilişkisi

Ş.Hızlı

1430 – 1520
(3. Sınıf amfisi)
1530 – 1620
3 Aralık Pazartesi

0830 - 0920

GÖH

Solunum yetmezliğinde etyopatogenez

Ö. Dikensoy

0930 – 1020

GÖH

Plevral hastalıklar patogenezi ve kliniği

Ö. Dikensoy

1030 – 1120

PAT

Plevra hastalıkları

K. Bakır

1130 – 1220

PAT

Atelektazi ve vasküler akciğer hastalıkları

K. Bakır
1330 – 1420

FAR

Bronkodilatör ilaçlar ve diğer antiasmatik ilaçlar

A.Ş. Aynacıoğlu

1430 – 1520

FAR

Ekspektoranlar, surfaktanlar, mukolitik ve antitussif ilaçlar

M. Nacak

1530 – 1620
4 Aralık Salı

0830 - 0920

GÖH

Astım patogenezi ve kliniği

H. Bayram

0930 – 1020

GÖH

Pulmoner emboli

N. Bayram

1030 – 1120

PAT

Akciğer tümörleri (KHDAK )

K. Bakır

1130 – 1220

PAT

Akciğer tümörleri (Nöroendokrin CA ve seyrek akc tüm.)

K. Bakır
1330 – 1420

İHU

Klinik konsültasyon tıbbı ve iletişim (3. Sınıf amfisi)

C.Yıldırım

1430 – 1520

İHU

Tıpta uzmanlık kavramı, nasıl uzman olurum?

S.Çoban

1530 – 1620
(3. Sınıf amfisi)


5 AralıkÇarşamba

0830 - 0920

RAD

Toraks radyolojisi (akciğer parankimi lezyonları )

M. Bayram

0930 – 1020

FAR

Antitrombotik ilaçlar

Ş. Aynacıoğlu

1030 – 1120

FAR

Antitrombotik ilaçlar

Ş. Aynacıoğlu

1130 – 1220

1330 – 1420

GCER

Göğüs travmalı hastaya yaklaşım

L. Elbeyli

1430 – 1520

GCER

Göğüs travmalı hastaya yaklaşım

L. Elbeyli

1530 – 1620
6 Aralık Perşembe

0830 - 0920

ACİL

İleri yaşam desteği

C.Yıldırım

0930 – 1020

ACİL

İleri yaşam desteği

C.Yıldırım

1030 – 1120

RAD

Toraks radyolojisi (akciğerin radyolojik inceleme yöntemleri)

M. Bayram

1130 – 1220

RAD

Toraks radyolojisi (akciğerin radyolojik inceleme yöntemleri)

M. Bayram
1330 – 1420


1430 – 1520


1530 – 1620
7 Aralık Cuma

0830 - 0920

PED

Pediatrik ileri yaşam desteği

M. Boşnak

0930 – 1020

PED

Pediatrik ileri yaşam desteği

M. Boşnak

1030 – 1120

RAD

Toraks radyolojisi (akciğerin benign patolojileri)

M. Bayram

1130 – 1220

RAD

Toraks radyolojisi (akciğerin malign patolojileri)

M. Bayram
1330 – 1420

İHU

Radyolojik tetkik istemede dikkat edilecek hususlar

A.Özkur

1430 – 1520
(3. Sınıf amfisi)
1530 – 1620
10 Aralık Pazartesi

0830 - 0920

NÜK

Solunum ve dolaşım sisteminin sintigrafik tetkikleri

S.Zincirkeser

0930 – 1020

GCER

Akciğer hastalıkları- cerrahi acilleri

F. Işık

1030 – 1120

GCER

Akciğer hastalıkları- cerrahi acilleri

F. Işık

1130 – 1220

1330 – 1420

İHU

Temel ilk yardım eğitimi becerisi (3. Sınıf amfisi)

C. Yıldırım

1430 – 1520

İHU

Temel ilk yardım eğitimi becerisi (3. Sınıf amfisi)

C. Yıldırım

1530 – 1620
11 Aralık Salı

0830 - 0920

GÖH

Akciğer kanseri fizyopatolojisi ve kliniği

M. Uyar

0930 – 1020

GÖH

Obstrüktif uyku apne sendromu

M. Uyar

1030 – 1120


1130 – 1220

1330 – 1420

PAT

Patoloji pratik

K. Bakır

1430 – 1520

PAT

Patoloji pratik

K. Bakır

1530 – 1620
12 Aralık Çarşamba

0830 - 0920


0930 – 1020


1030 – 1120
MODÜL
1130 – 1220

1330 – 1420


1430 – 1520


1530 – 1620

^ 12 ARALIK 2012 Çarşamba

MODÜL


10:30-12:00

MODÜL A : Doç. Dr. Behçet Al (Acil Tıp)

Doç. Dr. Murat Yüce (Kardiyoloji)
MODÜL B : Doç. Dr. Feridun Işık (Göğüs Cerrahisi)

Doç. Dr. Murat Sucu (Kardiyoloji)
MODÜL C : Doç. Dr. Osman Başpınar (Pediatri)

Y.Doç. Dr. Nazan Bayram ( Göğüs Hastalıkları)
MODÜL D : Doç. Dr. Özlem Keskin (Pediatri)

Y.Doç. Dr. Fatih Çelenk (KBB)MODÜL E : Doç. Dr. Ercan Küçükosmanoğlu (Pediatri)

Doç. Dr. Sabri Zincirkesen (Nükleer Tıp)

MODÜL F : Doç. Dr. Orhan Özer (Kardiyoloji)

Doç. Dr. Cengiz Durucu (KBB)
^ 17 Aralık 2012 Pazartesi SINAV10:00-11:30


(SINAV GÖZETMENLERİ DEKANLIK SEKRETERLİĞİNCE BELİRLENECEK VE ELEKTRONİK POSTA VE TELEFONLA BİLDİRİLECEKTİR)^ MODÜLLER HAKKINDA BİLGİ


1- Modül için, Ders Kurulu Başkanı tarafından oluşturulacak ve o ders kurulu Öğretim Üyelerinden en az beş kişilik heyet, o ders kurulunda anlatılan konuları kapsayan ortak tek bir senaryo hazırlayacaktır.

2-Bu senaryo Ders Kurulu Başkanı tarafından en geç ^ 30 Kasım 2012 Cuma günü mesai bitimine kadar yazılı metin halinde Koordinatörlüğe elektronik posta ile gönderilecektir (lsahin3@hotmail.com adresine).

3-Öğrenci işleri senaryoyu çoğaltarak o hafta içerisinde öğrencilere dağıtacaktır.

4-Öğrenci işleri sınıf mevcudunu bölerek altı grup (A-F) oluşturacak ve öğrencilere bildirecektir.

5-Öğretim üyeleri belirtilen modül saatinde ( 12 Aralık 2012 Çarşamba ) öğrenci işleri tarafından belirlenen sınıflarda modüle katılacaktır.

6-Modülde tüm anabilim dallarını ilgilendiren tek senaryo işlenecek süresi en fazla 1.5 saat olacaktır.

7-Modülde amaç öğrencinin analiz ve sentez yeteneğinin geliştirilmesidir. Bu nedenle tartışma ortamı yaratılacak, karşılıklı soru-cevap yerine öğrencilerin sorunu birbirleriyle tartışması sağlanacaktır.

8-Modülde puanlama 2 (modüle katılan öğrneci 1, etkinlik gösteren öğrenci 2 puan) puan üzerinden yapılacak, sonuçlar öğretim elemanı ve öğrencilerin imzalarıyla birlikte öğrenci İşlerine teslim edilecektir.

^ SINAV HAKKINDA BİLGİ

1-Sınavda anabilim dallarının soracakları soru sayısı mail ile kendilerinden istenecektir. Bu amaçla Öğretim elemanlarının Öğrenci işlerine vermiş oldukları mail adresleri kullanılacaktır. (Lütfen mail adresinizi kontrol ediniz)

2-Öğretim elemanları ders kurulu başında, bildirilecek tarihe kadar sorularını lsahin3@hotmail.com adresine gönderecektir. Sorular şifrelenerek gönderilecek, şifreler 05052662564 nolu cep telefonuna kısa mesaj ile bildirilecektir.

3-Sınav gözetmenleri sınav tarihinden bir hafta önce dekanlık tarafından belirlenip ilgili kişilere bildirecektir.

4-Sınav gözetmeni olarak atanan öğretim üyeleri sınav saatinden 30 dakika önce belirtilen salonda bulunmak zorundadır. Mazereti olan kişiler sınav tarihinden en geç bir gün önce dekanlığa durumlarını bildirecektirler.

5-Koordinatörlük tarafından hazırlanan sorular sınav tarih ve saatinde sınav gözetmenlerine teslim edilecek, sınav bitiminde teslim alınacaktır.

6-Sınavda 98 test sorusu sorulacaktır.

7-Sınav 17 Aralık 2012 Pazartesi günü saat 10:00 da başlayıp 100 dakika sürecektir.

8-Sınav dersane numaraları ilan panosunda belirtilecektir.


DERS KURULU BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

1-Ders kurulu başkanı derslerin zamanında yapılmasından sorumludur.

2-Modül hazırlama komitesinin oluşturulması (modül gruplarında yer alan öğretim üyelerinden seçebilir) ve modülün hazırlanarak öğrenci işlerine ulaştırılmasını sağlar.

3-Ders kurulu sınavının uygun biçimde yapılmasını gözetir

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

SOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI DERS KURULU iconDolaşım solunum sistemleri ders kurulu hedefleri

SOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI DERS KURULU iconDolaşım solunum sistemleri ders kurulu dersleri ve konuları DERS

SOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI DERS KURULU icon2. SINIF DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ DERS KURULU PROGRAMI HAFTA

SOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI DERS KURULU icon2012-2013 GAZİ ÜNİVERSİTESİ DÖNEM III SOLUNUM ve DOLAŞIM SİSTEMLERİ DERS KURULU

SOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI DERS KURULU icon2012-2013 GAZİ ÜNİVERSİTESİ DÖNEM III SOLUNUM ve DOLAŞIM SİSTEMLERİ DERS KURULU

SOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI DERS KURULU iconKALP-DOLAŞIM-SOLUNUM SİSTEMİ

SOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI DERS KURULU iconADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SINIF DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ DERS KURULU SINAVINDA DERSLERİN NOT PAYLARI (2011-2012)

SOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI DERS KURULU iconSOLUNUM-DOLAŞIM SİSTEMİ RADYOLOJİK İNCELEME YÖNTEMLERİ

SOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI DERS KURULU iconDolaşım Sistemi Hastalıkları Patolojisi Prof. Dr. H. Reyhan Eğilmez

SOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI DERS KURULU iconSİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI DERS KURULU

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©tredocs.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents