Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu icon

Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu

Reklamlari:Indir 0.6 Mb.
TitleAkdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu
Page1/7
Date conversion31.12.2012
Size0.6 Mb.
TypeDocuments
Source
  1   2   3   4   5   6   7

Akdeniz Üniversitesi

Antalya Sağlık Yüksekokulu

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi

Uygulama Formları

ve

Beceri Öğrenim Rehberleri


Sorumlu Öğretim Elemanları


Prof. Dr. Kadriye BULDUKOĞLU

Araş. Gör. Dr. Saliha HALLAÇ

Öğr. Gör. Dr. Kerime BADEMLİ

Öğr. Gör. İlkay KAYACAN KESER

Öğr. Gör. Dudu KARAKAYA

Öğr. Gör. Rabiye DEMİR IŞIK

Öğr. Gör. Serpil İNCE

Öğr. Gör. Ayşe MEYDANLIOĞLU

Araş. Gör. Gülşah ACAR

Araş. Gör. Neslihan LÖK

Araş. Gör. Cansu ÇAKIR


İÇİNDEKİLER 1. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi Uygulama İlkeleri

A. Klinik Psikiyatri Hemşireliği Uygulaması

B. Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği Uygulaması

 1. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Erişkin Bireyi Değerlendirme ve Veri Toplama Formu

 2. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 0-10 Yaş Değerlendirme ve Veri Toplama Formu

 3. Genogram

 4. Ekoharita

 5. Günlük Veri Toplama Formu

 6. Hasta Bakım Planı Formu

 7. Hastanın Kullandığı İlaçlar Formu

 8. Tanısal İşlemler ve Sonuçları

 9. Sıvı İzlem Formu

 10. Hemşire Gözlem Formu

*Psikiyatri Hastası Gözlemi Öğrenim Rehberi

 1. Etkileşim Raporu Formu

*Psikiyatri Hastasıyla Görüşme Öğrenim Rehberi

*Etkileşim Raporu Yazma Öğrenim Rehberi

 1. İşe Yönlendirme Çizelgesi

*İşe Yöneltme / Günaydın Toplantısı Yapma Öğrenim Rehberi

 1. Bireye İlaç Eğitimi Verme Öğrenim Rehberi

 2. Aileye İlaç Eğitimi Verme Öğrenim Rehberi

 3. Aileye Ruhsal Hastalık Hakkında Eğitim Verme Öğrenim Rehberi

 4. Bireye Taburculuk Eğitimi Verme Öğrenim Rehberi

 5. Klinik Psikiyatri Hemşireliği Uygulaması Değerlendirme Formu

 6. Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği Uygulaması Öğrenci Değerlendirme Formu

 7. Öğrencinin Bakım Verdiği Bireylerin Listesi^ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

ANTALYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

HEM401-RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DERSİ

UYGULAMA İLKELERİ

2012–2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI


^ A. KLİNİK PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI


 1. Psikiyatri Hemşireliği klinik uygulaması saat 08:00 de başlar. Uygulamada “Akdeniz Üniversitesi Uygulama Alanlarında Giyilecek Öğrenci Kıyafetleri Yönergesi”nde belirtilen ilkelere uymak zorunludur.
 1. Her öğrenci 1-2 hastanın bakımından sorumlu olacaktır.
 1. Uygulamalar Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Çocuk Psikiyatri ve Erişkin Psikiyatri poliklinikleri, Alkol Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi, Gündüz Hastanesi, Aşır Aksu Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Atatürk Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde ve Erişkin Polikliniğinde yapılacaktır.
  • Aşır Aksu Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Alkol Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Erişkin Psikiyatri Polikliniği uygulamasında beyaz önlük giyilmesi ve kimlik kartının üniforma üzerine takılması zorunludur.
  • Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Kliniği ve Atatürk Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği ve Polikliniği uygulamasında üniforma giyilmesi ve kimlik kartının üniforma üzerine takılması zorunludur.
  • Çocuk Psikiyatri Polikliniğine sivil giysi ile gidilecektir. Kimlik kartları öğrencinin yanında bulundurulmalıdır.
  • Erişkin Poliklinik uygulamasına katılan öğrenciler, kendi kliniklerinde sabah öğretim elemanını görerek imza atarak polikliniğe gitmelidir. Akşam saatlerinde poliklinikte vaka yoksa kliniğin teslimine katılmak zorundadır.
  • Poliklinik ve Alkol Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi uygulamasında öğrencilerden günlük rapor istenecektir.
 1. Öğrencilerden; uygulama alanına ilk geldiklerinde servisin fizik ortamını, yürütülen günlük etkinlikleri, ilişkileri, görevlileri, yaklaşımlarını ve ortamı tanımaya çalışmaları,
 • Uygulamalarda ekip işbirliği içinde çalışmaları, ekip ile hasta yararına ilişki geliştirmeleri (bilgi aktarmaktan daha kapsamlı), hastanın doktoru ile işbirliği yapmaları, hastanın vizitlerine ve görüşmelerine katılmaları,
 • Hastaları ile ilk görüşme de dahil olmak üzere, tüm görüşmelere katılarak mevcut bakım ve tedavi planlarının öngördüğü doğrultuda çalışmaları,
 • Klinik çalışmalar / uygulamalar sırasında “hastaya/bireye zarar vermemek” temel ilkesine bağlı kalmaları,
 • Hastalarına müdahale ederken sistematik yaklaşımı kullanmaları ve uygulamalarını bu doğrultuda yürütmeleri,
 • Hastaları ile günlük olarak düzenli/ planlı bireysel görüşmeler yapmaları ve görüşmelerini etkileşim raporuna kaydetmeleri, böylece yaptığı görüşmelerde görüşme sürecini, kendini değerlendirme ve anlama yeteneği geliştirmeleri,
 • Hasta ile etkileşimlerinde terapötik iletişim sürecini kullanabilmeleri,
 • Gözlem yeteneğini geliştirebilmek ve hasta ile ilgili veri toplayabilmek amacıyla hastayı gün içinde düzenli olarak gözlemlemeleri, gözlemlerini kaydetmeleri ve ilgili ekip üyeleriyle paylaşmaları,
 • Uygulama alanlarında yürütülen hasta vizitleri, gözden geçirme, vaka toplantılarına katılmaları ve hastayla ilgili konularda görüşlerini iletmeleri,
 • Uygulama alanlarında yürütülen ilaç uygulamaları, EKT vb. tedavilerde eğiticisi ve hemşirelerle birlikte doğrudan sorumluluk almaları, böylece profesyonel ilişki becerilerini geliştirmeleri,
 • Uygulama alanlarında yürütülen grup toplantılarına izleyici olarak katılmaları ve toplantılarda düşüncelerini paylaşmaları, gerektiğinde toplantıların sorumluluğunu alarak yönetmeleri, alt grup toplantılarında değerlendirmelerini paylaşmaları ve tartışmaları,
 • Hasta aileleriyle bağlantı kurmaları ve aileyi mümkün olduğunca bakıma katabilmeleri,
 • Hastanın taburculuk sonrası bakımı ve durumuna uyumu için yapılabilecek girişimleri planlamaları ve hastalarını taburculuğa hazırlamaları,
 • Hastanın mevcut sorunlarını ele almanın yanı sıra sağlığı ile ilgili kapsamlı değerlendirmeler yaparak gerekli müdahaleleri yerine getirebilmeleri,
 • Tüm bu uygulamalarda kuramsal bilgi birikimini kullanabilmeleri, bilgi gereksinimini uygun kaynakları kullanarak karşılamaları,
 • Her uygulama grubunun, ders programında belirtilen tarihlerde vaka sunumuna ilişkin hazırlığını yaparak sunmaları beklenmektedir.
 1. Her hafta grup sorumluları belirlenecektir. Grup sorumlusu öğrenci hemşirelerden beklenen sorumluluklar şunlardır:

   • Klinikte yürütülen etkinliklerde yer alacak öğrencilerin haftalık çalışma planının/aktivite programının hazırlanması ve izlenmesi,

   • Yoklama çizelgesini hazırlayıp izleme,

   • Yemek ve çay izninin düzenli yürümesini sağlama,

   • Yeni yatışları izleyip, hasta paylaşımını sağlamak üzere öğretim elemanı ile işbirliği yapma,

   • Hasta- Hemşire çizelgesini oluşturup, izleme,

   • Öğrencilerin ve hastaların birlikte yürüttüğü iş bölümü çizelgesinde yer alan aktiviteleri izleme.
 1. Grup değişimleri sırasında;

 1. Kurumun, uygulama alanlarının ve yürütülen faaliyetlerin yazılı ve sözlü bir rapor halinde yeni gelen gruba derslikte aktarılması,

 2. Mevcut hastalara ilişkin bakım sürecini öğretim elemanının belirlediği yeni gelen öğrenci hemşireyle bire bir paylaşması beklenmektir.
 1. Bu uygulama öğrencilerin kendileri ile ilgili farkındalıklarının artması ve iletişimlerinin güçlenmesini desteklemektedir. Böylece bir yandan kendi duygu, düşünce ve davranışlarına odaklanmaları, hasta üzerindeki etkinliklerini fark etmeleri sağlanırken, bir yandan da kendilerini tanımaları sağlanmış olmaktadır.^ KLİNİK PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI İÇİN HAFTALIK HEDEFLER


ROTASYON DÖNEMİ

HAFTA

HEDEFLER23 Ekim 2012–

27 Kasım 20121.Hafta


1.Klinik uygulama alanını tanıma, bakım verilecek hastaların belirlenmesi, bakımın planlanması ve uygulanması,

2.Klinikte yapılan aktivitelerin izlenmesi,


2.Hafta


1.Klinik uygulama alanını tanıma, bakım verilecek hastaların belirlenmesi, bakımın planlanması ve uygulanması,

2.Haftalık çalışma planının oluşturulması,

3.Her grubun klinikten bir vaka seçerek kendi grubunda tartışması,

3.Hafta


1.Hastalarla çalışma-devam,

2.Haftalık çalışma planının oluşturulması-devam,

3.Her grubun klinikten bir vaka seçerek kendi grubunda tartışması-devam,


4.Hafta


1.Hastalarla çalışma-devam,

2.Haftalık çalışma planının oluşturulması-devam,

3.Her grubun klinikten bir vaka seçerek kendi grubunda tartışması-devam,

5.Hafta


1.Hastalarla çalışma-devam,

2.Haftalık çalışma planının oluşturulması-devam,

3.Her grubun klinikten bir vaka seçerek kendi grubunda tartışması-devam
6.Hafta


1.İlk çalışma gününde (Pazartesi) uygulamaların tamamlanması ve hastaların ‘sonlandırma’ ya hazırlanması,

2. 20 Kasım 2012 Salı günü saat 08:30’da derslikte grupların genel teslimi,

3.Genel teslimde toplum ruh sağlığı hemşireliği uygulama alanı ve klinik uygulama alanında yürütülen faaliyetlerin bir rapor halinde sunulması ve yazılı sunumların öğretim elemanlarına teslim edilmesi,

4. Saat 13:30’ dan sonra toplum ruh sağlığı hemşireliği alanında teslim alacağı ailenin öğrencisiyle birlikte tanışmak üzere ev ziyaretinin gerçekleştirilmesi
03 Aralık 2012-

25 Aralık 20127.Hafta


1.Klinik uygulama alanını tanıma, bakım verilecek hastaların belirlenmesi, bakımın planlanması ve uygulanması,

2.Haftalık çalışma planının oluşturulması,

3.Her grubun klinikten bir vaka seçerek kendi grubunda tartışması,

8.Hafta


1.Hastalarla çalışma-devam,

2.Haftalık çalışma planının oluşturulması-devam,

3.Her grubun klinikten bir vaka seçerek kendi grubunda tartışması-devam

9.Hafta


1.Hastalarla çalışma-devam,

2.Haftalık çalışma planının oluşturulması-devam,

3.Her grubun klinikten bir vaka seçerek kendi grubunda tartışması-devam

10.Hafta

1.Hastalarla çalışma-devam,

2.Haftalık çalışma planının oluşturulması-devam,

3.Her grubun klinikten bir vaka seçerek kendi grubunda tartışması-devam

4.Hastaların ‘sonlandırma’ ya hazırlanması ve sonlandırılması

5.Grup değerlendirmesinin yapılması.
^ B. TOPLUM RUH SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI


 1. Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği uygulama saatleri 08:30- 16:30’dur. Uygulamada “Akdeniz Üniversitesi Uygulama Alanlarında Giyilecek Öğrenci Kıyafetleri Yönergesi”nde belirtilen ilkelere uymak zorunludur.
 1. Her öğrenci iki ailenin bakımından sorumlu olacaktır.
 1. Uygulama alanı olarak Antalya Kepez Kaymakamlığı’na bağlı Fabrikalar Mahallesi kullanılacaktır.
 1. Uygulama alanı içinde ikamet eden ailelere ev ziyareti yapılacaktır. Ev ziyaretlerine iki öğrenci birlikte gidecektir. Öğrenciler çalışacakları ailelerin ev adreslerini (mahalle, cadde, sokak, hane no) ve telefon numaralarını alarak, sorumlu öğretim elemanına iletecektir. Öğrenciler kendi iletişim bilgilerini ve telefonlarını ailelere vermeyecektir.
 1. Öğrenciler günlük çalışmalarını planlamak, planlamalarını öğretim elemanları ile paylaşmak üzere, saat 08:30 da uygulama merkezinde bir araya gelecektir.
 1. Öğrenciler ailelere ev ziyaretlerini 09:30-14:30 saatleri arasında yapacak ve 15:30 da uygulama merkezinde günün değerlendirmesi ve grup içi tartışmalar için tekrar bir araya gelecektir.
 1. Öğrenciler uygulama sürecinde, kendilerine imza karşılığı verilecek olan yüksekokulumuza ait uygulama çantalarını kullanacaktır.
 1. Öğrenciler ev ziyaretine giderken yüksekokula ait uygulama çantalarını kullanmak, öğrenci kimlik kartlarını takmak ve ev ziyareti sırasında önlüğünü giymek zorundadır.
 1. Uygulamanın ilk günü sorumlu öğretim elemanı ve öğrenciler iletişim bilgilerini birbirine verecektir.
 1. Her öğrenci uygulamalarda yararlanmak üzere “Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu Ruh Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği dersi Klinik Uygulama Formları ve Beceri Öğrenim Rehberleri”ni ASYO web sayfasından edinmek zorundadır.
 1. Öğrenciler uygulamaya ilişkin tüm kayıtlarını bir dosyada toplayacak ve uygulamanın bitiminde arkadaşına/eğiticisine teslim edecektir.
 1. Öğrencilerden uygulama süreci içerisinde,

  • İlk iki hafta içinde öncelikle uygulama alanını tanımaları, bakım vereceği iki aileyi belirlemeleri ve hemen sonrasında çalışma planlarını başlatmaları,

  • Bakımını üstlendiği iki aileye de her hafta düzenli bir ev ziyareti planlamaları,

  • Ailelerle ilk görüşmeye başladıkları andan itibaren ilgili formlar doğrultusunda verilerini toplayıp gerekli planlama ve çalışmalarını yaparak kayıtlarını tutmaları,

  • Yaptığı planlı görüşmeleri etkileşim raporu olarak kaydetmeleri,

  • Aile üyelerine verecekleri her bir eğitim için “Eğitim Planı” hazırlamaları,

  • Uygulama süreci içerisinde ailelerle çalışması kesintiye uğrarsa / sonlanırsa öğretim elemanını önceden haberdar etmeleri ve yerine yeni bir aile bularak çalışmalarına devam etmeleri,

  • Her ev ziyareti öncesi planlarını ve çalışmalarını ilgili öğretim elemanı ile paylaşmaları,

  • Ev ziyaretini tamamladıktan sonra uygulama merkezine geri dönmeleri, 15:30 a kadar teslim/ grup toplantısı için hazırlıklarını yapmaları ve çalışmalarını kaydetmeleri,

  • Ev ziyaretleri dışındaki zamanda uygulama merkezinde bulunmaları beklenmektedir.

 1. Grup değişimleri sırasında;

  • Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği Uygulama alanının ve yürütülen faaliyetlerin bir rapor halinde yeni gelen gruba aktarılması,

  • Mevcut ailelere ilişkin bakım sürecinin yeni gelen öğrenci hemşireyle bire bir paylaşılması ve dosyanın teslim edilmesi,

  • Her öğrencinin yeni gelen öğrenci hemşire ile teslim edeceği aileyi, ev ziyareti yoluyla yüz yüze tanıştırması beklenmektedir.
 1. Aile ile ilgili veriler bir kişinin (tercihen annenin) veri toplama formunda yer alacaktır.^ TOPLUM RUH SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI İÇİN HAFTALIK HEDEFLER


ROTASYON DÖNEMİ

HAFTA

HEDEFLER23 Ekim 2012–

27 Kasım 20121.Hafta


1.Uygulama alanını tanıma, bakım verilecek ailelerin belirlenmesi ve çalışmaların planlanması

2.Hafta


1.Uygulama alanını tanıma, bakım verilecek ailelerin belirlenmesi ve çalışmaların planlanması- Devam

3.Hafta

1.Ailelerle çalışma- süreç temelli

4.Hafta

1.Ailelerle çalışma- süreç temelli

5.Hafta


1. Ailelerle çalışma- süreç temelli

2. Aileleri “sonlandırma”ya hazırlama

6.Hafta

1.Pazartesi günü uygulamaların tamamlanması ve ailelerle ilişkinin sonlandırılması

2.Ailelerin öğrenci hemşire değişiminden haberdar edilmesi ve yeni öğrenci hemşire ile tanışma için Salı günü saat 13:30’dan sonraya randevu alınması

3. Salı günü saat 08:30’da derslikte grupların genel teslimi

4.Genel teslimde toplum ruh sağlığı hemşireliği uygulama alanının ve yürütülen faaliyetlerin bir rapor halinde yeni gelen gruba aktarılması,

5.Bakım verilen aileler ve hastalara ilişkin bilgilerin ve dosyaların yeni öğrenci hemşireye teslim edilmesi

6.Salı günü saat 13:30 dan sonra her öğrencinin yeni öğrenci hemşire ile ailelerini tanıştırmak üzere ev ziyaretinin gerçekleştirmesi

7. Toplum ruh sağlığı hemşireliği uygulamasına ilişkin (uygulama alanı, yürütülen faaliyetler vb.) önerilerin rapor hazırlanarak öğretim elemanlarına teslim edilmesi

03 Aralık 2012-

25 Aralık 20127.Hafta

1. Ailelerle çalışma- süreç temelli

8.Hafta

1. Ailelerle çalışma- süreç temelli

9.Hafta

1. Ailelerle çalışma- süreç temelli

2. Aileleri “sonlandırma” ya hazırlama

10.Hafta

1. Ailelerle çalışma- süreç temelli.

2. Uygulamaların tamamlanması ve ailelerle ilişkinin sonlandırılması

3.Uygulama dosyasının sorumlu öğretim elemanına teslim edilmesi

4. Toplum ruh sağlığı hemşireliği uygulamasına ilişkin (uygulama alanı, yürütülen faaliyetler vb.) önerilerin rapor hazırlanarak öğretim elemanlarına teslim edilmesi^ BAŞARILAR DİLERİZ


Prof. Dr. Kadriye BULDUKOĞLU Öğr. Gör. Serpil İNCE

Araş. Gör. Dr. Saliha HALLAÇ Öğr. Gör. Ayşe MEYDANLIOĞLU

Öğr. Gör. İlkay KAYACAN KESER Araş. Gör. Gülşah ACAR

Öğr. Gör. Dr.Kerime BADEMLİ Araş. Gör. Neslihan LÖK

Öğr. Gör. Dudu AKA KARAKAYA Arş. Gör. Cansu ÇAKIR

Öğr. Gör. Rabiye DEMİR IŞIK


^ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

ANTALYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

HEM401- RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

ERİŞKİN BİREYİ DEĞERLENDİRME VE VERİ TOPLAMA FORMU


Öğrencinin Adı Soyadı: Tarih:

Bireyin

Adı Soyadı:

Yaşı:

Cinsiyeti:

Tanı :

Yatış Tarihi:

Adres :

Bilgi kaynağı : kendisi ( ), yakını ( ), sağlık elemanı ( ), hasta dosyası ( ),

hemşire gözlem raporu ( ), diğer ( )

İlişki kurulacak yakını:

Sosyal güvencesi:

^

SAĞLIK ALGISI - SAĞLIK YÖNETİMİGenel olarak sağlığınız nasıldır?


Size göre sağlıklı olmak nedir?


Sağlığınızla ilgili konularda kim karar verir? Kendim ( ) Ebeveynlerim ( ) Aile üyelerim( )

Diğer……………………………


Sağlık sorununuz olduğunda nereye / kimlere başvurursunuz?


Sağlıklı olmak için neler yaparsınız?


Yaşamınızda sağlığınızı olumlu / olumsuz etkileyebilecek faktörler nelerdir?


Sağlığınız için değiştirmeyi istediğiniz bir davranışınız var mı?


Açıklayınız………………………………………………………..


^ Sağlık Öyküsü


Geçmiş sağlık öyküsü:


Hastaneye yatış nedeni:


Problemin başlama zamanı ve şekli:


Problemin nedenleri ( Predispozan):


Problemi başlatan faktörler ( Presipitan):


Belirtilerin seyri:


Problemin bireyin günlük yaşamına (iş, okul, aile, vb.) etkisi:


Rol ve sorumluluklarınızı yerine getirme güçlüğü yaşıyor musunuz?


Açıklayınız………………………………………………………..


Bu hastalık / hastaneye yatma sizde ne tür sıkıntılara yol açıyor?

(Duygusal, sosyal, ekonomik, fiziksel)


Hastanede yatmak sizi nasıl etkiliyor?


^

Risk faktörleri


Aile Sağlık Öyküsü

Kanser, kalp hastalığı, böbrek hastalığı, depresyon, şizofreni, anksiyete bozukluğu vb. hastalığı olan aile üyesi var mı? Hayır ( ) Evet ( ) Kim?


Alışkanlıklarınız

Alkol kullanıyor musunuz? Hayır ( ) Evet ( ) Sıklığı......................Miktarı..........................

Sigara kullanıyor musunuz? Hayır ( ) Evet ( ) Sıklığı......................Miktarı..........................


Reçetesiz ilaç kullanıyor musunuz? Hayır ( ) Evet ( ) Sıklığı......................Miktarı....................


Diğer maddeler:......................................................................................................................................


Alerjiniz var mı? Hayır ( ) Evet ( )

Açıklayınız?.........................................................................................................................................


Sürekli kullandığınız ilaç var mı? Hayır ( ) Evet ( )

Açıklayınız?.........................................................................................................................................


Özel bir diyet uyguluyor musunuz? Hayır ( ) Evet ( )

Açıklayınız?.........................................................................................................................................


Düzenli olarak sağlık kontrolünden geçer misiniz?

Açıklayınız?.........................................................................................................................................


Çevresel koşullar


Aile üyeleri açısından sağlık tehdidi oluşturan ev içi – dışı diğer faktörler: …………………………..


Evin okul / işyeri / alışveriş merkezleri / sağlık kuruluşlarına uzaklığı ve ulaşım problemi?...............


^ Mevcut Risk Faktörleri

Kendisine zarar verici davranış

Agresif davranış

Hastaneden kaçma davranışı

Diğer ………………………


Bireyin Terapötik Müdahalelere Uyumu


İşbirliği yaptığı durumlar:


İşbirliği yapmadığı durumlar:


^ ROLLER – İLİŞKİLER - GELİŞİMSEL ÖZELLİKLER


Doğum öyküsü:…………………………………………...


Eğitim yaşantısı:.................................................................


Askerlik yaşantısı…………………………………………


İş yaşantısı………………………………………………..


Aile yapısı: Çekirdek ( ) Geniş( ) Tek ebeveynli ( ) Diğer .......................................


Aile üyeleri kimlerden oluşuyor?


Sizin için aile ne ifade etmektedir?


Ailenize ilişkin temel değerler, ilkeler nelerdir?


Aile içi rolleriniz neler? Ebeveyn ( ) Çocuk ( ) Eş ( )

Diğer..............................................................................................................................................


Değiştirmeyi istediğiniz rol / sorumluluklarınız var mı? Hayır ( ) Evet ( ) Açıklayınız......................................................................................................................................


Aile içinde size bağımlı olan birey var mı? Kim?...............................................................................


Sizi destekleyen /yardımcı olan yakınlarınız var mı? Hayır ( ) Evet ( )

Nasıl destekliyor?.....................................................................................................………………….


Sağlık probleminiz aile içi ilişkilerinizi etkiledi mi? Hayır ( ) Evet ( ) Nasıl?..................................................................................... ................................................................


Aile içi değerleriniz hastalığınızı ve tedavinizi nasıl etkiledi?


Aile içinde duygu ve düşünceler genellikle hangi davranışlarla ortaya konur?


Aile içi problemler, tüm aile üyeleri ile tartışılır mı? Hayır( ) Evet ( )

Neden?.…………………………………………………...................................................................

Şu anda önemli aile içi problemleriniz var mı? Hayır( ) Evet ( )

Açıklayınız…………………………………………………………………………………………….

Aile içi kararlar nasıl alınır? ...................................................................................................................


Aile içinde uygulanan disiplin yöntemleri (ödül, ceza) nelerdir?


……………………………………………………………………………………………..


Ailede şiddet (fiziksel, sözel, duygusal, ekonomik) kullanılıyor mu? Hayır( ) Evet ( )


Kim-Kime karşı....…………………………………………………………………………………


Komşuluk, arkadaşlık, ilişkileri…………………………………………………………………..


Diğer………………………………………………………………………………………………….
  1   2   3   4   5   6   7

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu iconAkdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu

Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu iconT. C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu iconAKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Antalya Sağlık Yüksekokulu

Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu iconAKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu iconAKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu iconAKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu iconAKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu iconAkdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu

Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu iconT. C AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu iconAKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©tredocs.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents