MİKOBAKTERİLER Prof. Dr. Nuri KİRAZ icon

MİKOBAKTERİLER Prof. Dr. Nuri KİRAZ

Reklamlari:Indir 445 b.
TitleMİKOBAKTERİLER Prof. Dr. Nuri KİRAZ
Date conversion09.05.2013
Size445 b.
TypeDocuments
Source


 • MİKOBAKTERİLER

 • Prof. Dr. Nuri KİRAZ


 • Tüberküloz çok eski çağlardan beri bilinen bir enfeksiyon hastalığıdır.

 • M.Ö. 8000

  • İlk yerleşik topluluk oluşturması
  • Sığırları evcilleştirmeye başlaması


 • Hipokrat (MÖ 460-377)

 • -Hastalık için "phytisis" deyimini kullanmış

 • Vesalius(MS 1478)

 • -Phitisisli hastaların otopsi incelemelerinde akciğerde kaviter lezyonların bulunduğunu bildirmiş • Willemin (1865'de)

 • -Tüberkülozlu hastaların kavitelerinden alınan materyeli inokule ettiği tavşanlarda tüberküloz geliştiğini göstermiş

 • Robert Koch (1882'de)

 • -Tüberküloz hastalığının Mycobacterium tuberculosis tarafından oluşturduğunu kanıtlanması • Seibert (1930'da)

 • -Saflaştırılmış protein türevi(PPD) testi

 • Calmette ve Guerin (1921 de)

 • -Tüberküloz aşısı, BCG (= Bacillus-Calmette-Guerin)Anti-tbc ilaçlarda kilometre taşları

 • 1944'de Streptomisin

 • 1946'da PAS

 • 1950 de İNH

 • 1954’de Pirazinamid

 • 1962’de Ethambutol

 • 1966'da rifampisinTüberkülozda tedavi süreleri

 • 1950, üçlü ilaç kombinasyonu ile 18-24 ay

 • 1970, 6-9 ay

 • Günümüzde ise 6 aylık tedavi rejimlerine

 • geçilebilmiştir.MİKOBAKTERİLER

MİKOBAKTERİLER

 • Mikobakteri cinsinin en temel özelliği;

  • yavaş üremeleri
  • aside dirençli olmaları
  • ve hücre duvarlarında bol miktarda lipid içermeleridir.


Bakterinin asit-alkole dirençli boyanma özelliği; fiziki bütünlüğü yanında hücre duvarındaki bol miktarda bulunan mikolik asit ve lipit bariyer sistemine bağlıdır.

 • Bakterinin asit-alkole dirençli boyanma özelliği; fiziki bütünlüğü yanında hücre duvarındaki bol miktarda bulunan mikolik asit ve lipit bariyer sistemine bağlıdır.

 • Bu yapılarından dolayı boyayı zor alırlar ancak bir defa boyandılar mı kolay kolay bırakmaz ve asit alkol karışımı ile yapılan renksizleştirme işlemine direnç gösterirler.

 • Gram yöntemi ile zor boyanırlar bu nedenle gram özelliklerinden söz edilmez.MİKOBAKTERİLERMİKOBAKTERİLER

 • Genel olarak ilk izolasyonda çoğu tür 37 °C’de iyi ürer.

 • En uygun üreme ısısı bazı türlerde (M.ulcerans, M.marinum, M.haemophilum) 30-32 °C, bazı türlerde (M.xenopi) 42 °C ’dir.

 • Üreme süreleri türlere göre 3 gün ile 2 ay arasında değişir.

 • M.tuberculosis’in ikiye bölünme süresi ortalama 18 saattir. Bu nedenle katı besiyerlerinde kolonileri ancak 2-3. haftada görünür hale gelir.MİKOBAKTERİLER

 • Koloni görüntüsü türler arasında değişiklikler gösterir.

  • S tipi : düzgün yüzeyli, nemli, sınırları düzgün koloni. (M.avium- intracellulare)
  • R tipi: kenarları düzensiz, yüzeyi pürtüklü, kuru koloni. (M.tuberculosis)
  • S-R tipi: Ara formda. (M.kansasi)
  • Filamentöz : Koloniden etrafa yayılmış ince dallanmalar şeklinde. (M.xenopi)
 • Bazı türleri pigment oluşturur.

  • Nonkromojen : Pigment oluşturmaz.
  • Kromojen : Pigment oluşturur.
  • Fotokromojen : Sadece ışıklı ortamda pigment oluşturur.
  • Skotokromojen : Hem ışıklı hem de karanlık ortamda pigment oluşturur.


Order: ACTINOMYCETALES Family: MYCOBACTERIACEAE Species: M. tuberculosis

MİKOBAKTERİ HÜCRE DUVARIMİKOBAKTERİ HÜCRE DUVARIMİKOBAKTERİLER LİPOFİLİK ÖZELLİKLERi NEDENİ İLE;

 • Asit ve alkole dayanıklıdır.

 • Konak hücreleri tarafından salınan eritici enzimlere ve bakterisidal ilaçlara dirençlidirler.

 • Bakteri hücreleri kümeler halinde birarada toplanır.MİKOBAKTERİLER BOYANMA ÖZELLİKLERİTÜBERKÜLOZTÜBERKÜLOZ

 • Bulaştırıcılık nedeniyle de halk sağlığı açısından en önemlisidir.AKCİĞER TÜBERKÜLOZUNUN TANISI

 •  

 • 1. Hastanın öyküsü, klinik belirtiler

 • Fizik inceleme bulguları

 • Histopatolojik inceleme

 • Akciğer grafisi

 • Tüberkülin deri testi

 • Mikrobiyolojik tanıAKCİĞER TÜBERKÜLOZUNUN TANISITÜBERKÜLOZ TANI VE TEDAVİSİNDE MİKOBAKTERİYOLOJİ LABORATUVARLARININ ROLÜ

AKCİĞER TÜBERKÜLOZU DÜŞÜNÜLEN HASTALAR İÇİN ;

 • Birbirini izleyen üç gün sabah balgamlarının incelenmesi yeterlidir.

 • Balgam örneği alınacak hasta, istenen örneğin tükürük ya da nazofarengeal sekresyon olmadığı konusunda bilgilendirilmelidir.

 • Balgam örneği üç ardışık gün sabah alınmalıdır.

 • Burada “sabah” terimi belli bir saati değil, uyku süresince birikmiş solunum sekresyonlarını içermesi amacıyla hasta kalkar kalkmaz örnek alınması gerektiğini belirtmektedir.ÖRNEKLERİN İŞLENMESİ HOMOJENİZASYON VE DEKONTAMİNASYONÖRNEKLERİN İŞLENMESİ HOMOJENİZASYON VE DEKONTAMİNASYONTÜBERKÜLOZU TANISI MİKROSKOPİTÜBERKÜLOZ TANISIBALGAMDA TÜBERKÜLOZ TANISITÜBERKÜLOZ TANISI

 • mavi zeminde pembe-kırmızı

 • ince çubuklar halinde görülmektedir.TÜBERKÜLOZ TANISI

Auramine boyasıTÜBERKÜLOZ TANISI

TÜBERKÜLOZ TANISITÜBERKÜLOZDA KESİN TANIMycobacterium tuberculosis

 • 18-24 saatte kendini eşler, üremesi yavaştır.

 • Standart kültür ortamında üremesi ortalama 4-6 haftada gerçekleşir.

 • Olumsuz koşullara oldukça dayanıklıdır ve uzun süre canlılığını sürdürebilir.

 • Aerob olan bakteri;

 • +4°C’de haftalarca,

 • -70°C’de yıllarca canlılığını korur.TÜBERKÜLOZU TANISITÜBERKÜLOZ TANISINDA KULLANILAN BESİYERLERİ

MİKOBAKTERİLERDE TÜR TAYİNİMycobacterium leprae

 • 1873 de Hansen tarafından bulunmuştur.

 • 0.2-0.4 X 1-8 mikrometre boyutlarında, sporsuz, hareketsiz ve aside dirençli bir bakteridir.

 • Klinik örnek( burun kazıntısı, leprom) lerden yapılan preparatlarda çalı demeti şeklinde aside dirençli bakteriler görülür. Kültürü yapılamamış. • Bakterinin bölünme süresi 11-13 gündür.

 • Dolayısyla hastalığın kuluçka süresi 1-10 yıl. Dolayısıyla bazı kişilerin hastalanmak için ömürleri yetmeyebilir.

 • İki tip klinik oluşturur. 1. Tükerküloid lepra 2. Lepramatöz lepra

 • Tanıda DOPAmin deri testi uygulanabilir. Bakterinin bu maddeyi parçalayan enzimi bulunur. • Lepra sinsi başlangıçlı bir hastalıktır.

 • Vucudun soğuk yüzeylerinde hastalık oluşur. Bunlar deri, yüzeyel sinirler, burun, farenks, larinks, gözler ve testislerdir. Deri lezyonları soluk, ağrısız 1-10 cm çapında maküler tarzdadır.LepraLepra’da sinir harabiyeti oluşur • Lepramatöz lepra hücresel immunitede yetmezlik mevcuttur ve deri T süpressör hücrelerle infiltredir. Tüberküloid lepra daha hafif seyirlidir. Teşhis: lezyonlardan hazırlanan preparatlarda ARB gösterilmesi ile konur. Kültür ve serolojik testlerin tanıda değeri yoktur. Tedavide Dapson tercih edilir.Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

MİKOBAKTERİLER Prof. Dr. Nuri KİRAZ iconKandida ve Kriptokoklar Prof Dr Nuri Kiraz CANDİDA

MİKOBAKTERİLER Prof. Dr. Nuri KİRAZ iconMİKOTOKSİNLER Prof Dr Nuri KİRAZ Mikotoksinlerin genel özellikleri-1

MİKOBAKTERİLER Prof. Dr. Nuri KİRAZ iconSİSTEMİK FUNGAL İNFEKSİYONLAR (Endemik mikozlar) Prof Dr Nuri KİRAZ

MİKOBAKTERİLER Prof. Dr. Nuri KİRAZ iconPROF. DR. NURİ TEMİZSOYLU

MİKOBAKTERİLER Prof. Dr. Nuri KİRAZ iconProf. Dr. Nuri ORHAN

MİKOBAKTERİLER Prof. Dr. Nuri KİRAZ iconMikobakteriler-2010-2011

MİKOBAKTERİLER Prof. Dr. Nuri KİRAZ iconM. Yavuz Yüce*, Alper Kiraz

MİKOBAKTERİLER Prof. Dr. Nuri KİRAZ iconYrd. Doç. Dr. Taylan Özgür KİRAZ

MİKOBAKTERİLER Prof. Dr. Nuri KİRAZ iconKORKUTELİ YÖRESİNDE YAYGIN DÖRT KİRAZ ( Prunus avium L. )

MİKOBAKTERİLER Prof. Dr. Nuri KİRAZ iconÖZET BAZI KİRAZ ANAÇLARININ DOKU KÜLTÜRÜNDE KLONAL OLARAK ÇOĞALTIMI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©tredocs.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents